20.2.2017

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -kirja kertoo ympäristön äänistä

Kannen kuva: Anne Rissanen
Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat on uusi, avoimesti verkossa luettava artikkelikokoelma äänimaisemista. Se koostuu ympäristön ääniä analysoivista tieteellisistä artikkeleista ja äänen kokemisesta kertovista teksteistä. Aikaan, paikkaan, arkeen ja juhlaan liittyvä äänimaisema muovaa nykypäiväämme ja rakentaa menneisyyttämme. Äänet ovat miellyttäviä ja kauniita, vuorokautta ja vuodenkiertoa rytmittäviä, häiritseviä, tylsiä, historiallisia, muistoisia, tätä päivää rakentavia ja sekä kaikkea näiden väliltä.

Kirja on tarkoitettu kaikille ympäristön äänistä kiinnostuneille ja äänten keskellä eläville sekä erityisesti niille, joilla on halu kuunnella ympäristöään uudella tavalla.

Kirjan ovat toimittaneet Heikki Uimonen, Meri Kytö ja Kaisa Ruohonen. Kirjoittajat edustavat äänimaisematutkimusta ja musiikintutkimusta, ja he ovat toimineet tieteellisinä kirjoittajina ja tutkijoina Suomessa ja ulkomailla. Muuttuvien äänimaisemien tematiikkaa käsittelevät artikkelit nojaavat eri tieteentraditioihin ja menetelmiin: mediatutkimukseen, antropologiseen kenttätallennukseen ja aistinvaraiseen havainnointiin, tekstianalyysiin ja lähilukuun, folkloristiikkaan ja arkeoakustiikkaan.

Kirja on osa Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hanketta ja sen yhteydessä järjestettyä kirjoituskilpailua. Nyt julkaistavat tekstit osoittavat, kuinka ääniä on mahdollista kuunnella analyyttisesti ja esteettisesti sekä asettaa ne osaksi alueellista, paikallista, valtakunnallista tai ylirajaista kulttuurihistoriallista tarkastelua. Kirjoituksista käy ilmi, mitä ääni kuuntelijalleen merkitsee, miten hän äänimaisemaansa vaikuttaa ja millä tavoin kokemastaan kertoo.

Tampere University Pressin kustantama tuore kirja on luettavissa TUP OA Books -kokoelmassa Tampereen yliopiston TamPub-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OApen library -portaalissa. Kirjan perustana olevaa tutkimustyötä on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto. Hankkeen koordinoi ja toteutti Suomen Akustisen Ekologian Seura. Tutkimus on jatkoa kymmenen vuoden takaiselle Sata suomalaista äänimaisemaa -hankkeelle.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0382-2 

Lisätietoja: Heikki Uimonen, p. 050 345 1900, heikki.uimonen_a_uniarts.fi Meri Kytö, meri.kyto_a_uta.fi

Lisätietoja Tampere University Pressin avoimesta julkaisemisesta: Kati Mäki, 040 190 4267, kati.maki_a_uta.fi Tampere University Press

14.11.2016

Kolme keskustelutilaisuutta kirjastojen äänimaisemista 22.11.


Saako kirjastossa metelöidä? – Kirjastojen äänimaisemaa tutkitaan

Kirjastojen äänimaisema on noussut yleiseksi puheenaiheeksi. Monet toivoisivat kirjaston tarjoavan rauhallisen tilan työskentelylle ja opiskelulle, mutta yhä useammin sama tila toimii myös kohtaamis- ja tapahtumapaikkana lähialueen asukkaille. Kirjastojen arkipäivään kuuluu se, että asiakkaat valittavat melusta, mutta toivovat kuitenkin yhtä usein kirjastoon enemmän toimintaa ja elämää. 

Yleisten kirjastojen muuttuvaa äänimaisemaa on tutkittu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kansallisessa hankkeessa, yhteistyössä Muuttuvat suomalaistet äänimaisemat -hankkeen kanssa. Kevään 2016 aikana Helsingissä, Espoossa, Lappeenrannassa, Seinäjoella ja Vihdissä on haastateltu kirjastojen asiakkaita ja mitattu niiden akustisia ominaisuuksia. Asiakastutkimusten ja akustisten toimenpiteiden tulokset julkistetaan vuoden 2017 alkupuolella, mutta sitä ennen kirjastot nostavat äänimaisemat laajemman keskustelun alaisiksi. Voisiko kirjaston äänimaisema olla miellyttävämpi? Voiko kirjaston äänimaisemasta tehdä taidetta tai sen kanssa leikkiä taiteen keinoin? Osaammeko kuunnella kirjaston ääniä?

Kirjastot kolmessa eri kaupungissa avaavat korvansa äänille ja muuttuville äänimaisemille. Entressen (Espoo), Sampolan (Tampere) ja Vallilan (Helsinki) kirjastoissa julkistetaan akustoivat taideteokset ja keskustellaan äänimaiseman ulottuvuuksista tiistaina 22.11.2016 klo 18. Keskustelussa mukana Suomen Akustisen Ekologian Seurasta tutkijat Heikki Uimonen, Kaarina Kilpiö ja Meri Kytö, kirjaston edustajia ja taiteilijoita.

Tapahtuman aikana voi kuunnella vastamelukuulokkeilla erilaisia kirjastoäänimaisemia Suomesta ja ulkomailta.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Lisätietoja: Yleisten kirjastojen muuttuvat äänimaisema -tutkimushanke
Koordinaattori: Harri Sahavirta (harri.sahavirta@hel.fi)
Blogi: http://aani.musiikkikirjastot.fi

15.7.2016

Äänitystempaus ensi maanantaina 18. heinäkuuta - käytännön ohjeistusta

Maailman kuuntelupäivän äänitystempaus lähestyy!

Viikonlopun jälkeen, maanantaina 18. heinäkuuta latailemme Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeen verkkosivujen kuuntelukarttaan lähettämiänne tallennuksia kadotetuista ja löydetyistä äänistä.

Lisätietoa tempauksesta löydät sekä tältä sivulta että Facebook-tapahtumastamme.

Tallenna siis haluamasi kadotettu, kadonnut, muuttunut tai löytynyt ääni (heinätöistä vaikkapa navigointilaitteen höpötykseen) maanantaina 18. heinäkuuta ja lisää tuon päivän aikana verkkosivujemme kuuntelukarttaan.

Tässä vielä käytännön ohjeistusta tallentamiseen ja kuuntelukartan käyttöön liittyen:

1. Pidä mielessäsi, että kartta ottaa vastaan 8 Mb:n kokoisia ja pienempiä tallenteita, jotka ovat formaatiltaan MP3-tiedostoja. Tallenteen koko riippuu sekä äänityksen pituudesta, laadusta että tiedoston pakkauksesta. Jos olet epävarma tallenteesi koosta tai muodosta, lähetä se meille osoitteeseen aanimaisemat@uta.fi, niin me laitamme tallenteen karttaan puolestasi (liitäthän sähköpostiin siinä tapauksessa sanallisen kuvauksen tallenteesta sekä tiedot tallennuspaikasta, ajasta ja äänittäjästä). Samaten jos tallennuksen lisääminen puhelimella ei onnistu, lisää tallenne tietokoneella tai lähetä se meille karttaan lisättäväksi.

2. Lisää tallenne kuuntelukarttaan valitsemalla ylävalikosta kohta 'Lisää äänitallenne'.

3. Siirrä näkyviin tulevan kartan punainen merkki siihen kohtaan, jossa tallenne on äänitetty.

4. Täytä seuraavan sivun kenttiin tallenteesi tiedot (kuvaus, päivämäärä, kellonaika, äänittäjä jne.). Valitse äänityksen teemaksi 'Kuuntelupäivä 2016'. Rastita sivun alalaidassa näkyvä arkistointisuostumus. Katso tarvittaessa lisätietoa sivuston vasemmassa reunassa olevista ohjeista.

5. Liitä seuraavassa vaiheessa äänitallenteesi ja mahdollinen – ja toivottava! – tallenteeseen liittyvä kuva kohdasta 'valitse tiedosto'.

6. Kun olet valmis, paina 'Lähetä'. Sivusto palaa etusivulle.

Julkaisemme lähettämiänne äänitallenteita koko päivän ajan. Käytännössä tallenteesi tulee siis karttaan näkyville puolesta tunnista tuntiin sen jälkeen, kun olet lähettänyt tallenteesi kuuntelukartan kautta.

Jos et jostain syystä saa karttaa toimimaan tai sinulla on muita ongelmia tallenteesi kanssa, voit lähettää tallenteesi sähköpostiosoitteeseen aanimaisemat@uta.fi. Pyrimme saamaan nämäkin tallenteet karttaan lauantain aikana.

Antoisia äänityshetkiä!

28.6.2016

Äänitystempaus: Maailman kuuntelupäivän teemana kadotetut ja löydetyt äänet maanantaina 18. heinäkuuta

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hanke kutsuu mukaan äänittämään jokaisen, joka on kiinnostunut äänimaisemien havainnoinnista ja tallentamisesta – erityisesti ympäristön äänien muutoksesta, äänien löytämisestä tai äänistä, jotka muistuttavat jostakin jo kadonneesta.

Maanantaina 18.7. äänitetään kadotettuja ja löydettyjä ääniä!

Järjestyksessään kuudennen kansainvälisen Maailman kuuntelupäivän (World Listening Day) ajatuksena on ääniympäristöön liittyvän tiedon lisääminen sekä erilaisten kuuntelun tapojen ja maailman moninaisten ääniympäristöjen juhlistaminen.

Tämän vuoden teemana ovat kadotetut ja löydetyt äänet (sounds lost and found). Teema kutsuu osallistujia muistelemaan, kuuntelemaan ja havainnoimaan äänimaiseman muutoksia. Miten esimerkiksi puhuttu ja kuultu kieli, luonto, teknologia, musiikki tai jopa kokemus hiljaisuudesta on muuttunut viime vuosikymmenten aikana? Kuuntelupäivä kutsuu äänimaiseman kuuntelijoita kaivamaan kaappien perältä vanhat vinyylisoittimet ja kasetit, sukeltamaan nykyajan digitaalisten tietokantojen syövereihin ja antautumaan muistojen arkistoihin tunnistamaan ja löytämään uudelleen jo kadotettuja ääniä. Teeman kautta me ja te muut äänimaisemasta kiinnostuneet voimme kartoittaa, suojella ja juhlistaa sellaisia ääniä, joiden olemassaolo ei enää nykymaailmassa ole itsestäänselvyys – ja toisaalta tuoda esiin niitä äänimaisemia, jotka ovat osa muuttunutta maailmaa, niin hyvässä kuin pahassakin.

Tämän vuoden Kuuntelupäivän kansainvälinen teema sopii kuin nenä päähän hankkeeseemme. Kuten äänitystempauksessakin, Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeessa on vuoden 2014 lopulta kartoitettu suomalaisen ääniympäristön muutoksia: hävinneitä, uusia ja muotoaan muuttaneita ääniä. Muuttuneita äänimaisemia on hankkeessa lähestytty toisaalta keruukirjoitusten, toisaalta tallennusreissujen ja haastatteluiden avulla.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hanke osallistuu päivään jälleen äänitystempauksella. Hankkeemme viime vuonna organisoima Kuuntelupäivä oli suuri menestys, ja tempaus sai aikaan sekä innostusta sosiaalisessa mediassa että runsaasti äänityksiä viime vuoden teeman, veden, äänimaisemista ympäri Suomea.

Lähestymme kadotettuja ja löydettyjä ääniä tallentamisen kautta siten, että kaikki maanantaina 18.7. äänitetyt teeman mukaiset äänet ja ääniympäristöt julkaistaan hankkeen verkkosivujen kuuntelukartassa tuon päivän aikana. Toivoisimme siis, että tallennat lähelläsi olevaa kadotetuista, muuttuneista tai löytyneistä äänistä koostuvaa tai muistuttavaa ääniympäristöä – esimerkiksi lakanoiden mankelointia, sadonkorjuun ääniä, jo käytöstä poistuneita laitteita, hiljentynyttä maaseutua, harvinaisten tai toisaalta yleistyneiden luontokappaleiden luomaa äänimaisemaa, lapsuudesta tuttuja ääniä, uutta teknologiaa, espressokoneen suhinaa tai esimerkiksi roller derby -harjoitusten tai sauvakävelylenkin ääniympäristöä – Maailman kuuntelupäivänä.

Voit äänittää vaikka kännykälläsi ja napata äänityskohteesta kuvankin. Tämän jälkeen voit lisätä tallenteesi kuvauksineen kuuntelukarttaan. Valitsemalla kuuntelukartan projektivalikosta ”Kuuntelupäivä2016”-tunnisteen kaikki karttaan päivän aikana jo lisätyt tallenteet ovat selattavissa helposti.

Viime vuoden Kuuntelupäivän – veden ääniä pyykinpesukoneesta huvipuiston vesilaitteisiin ja laiturin laineiden liplatukseen – satoa voi kuunnella kuuntelukartasta, teeman ”Kuuntelupäivä2015” alta.

Hankkeen kuuntelukartalla osoitteessa voit lisätä oman tallenteesi suoraan karttaan välilehdeltä. Huom. kartta hyväksyy alle 8Mb:n mp3-tiedostoja.

Jos et pääse lisäämään tietoja karttaan päivän aikana tai et pääse muuttamaan tiedostomuotoa kännykästäsi mp3:ksi, voit myös lähettää äänitiedoston ja mahdollisen kuvan sähköpostitse osoitteeseen aanimaisemat@uta.fi, jolloin me lisäämme sen karttaan puolestasi.

Muista lisätä sähköpostiin seuraavat tiedot äänityksestäsi:
- Äänityksesi nimi
- Äänityspaikka (esim. katuosoite) ja kellonaika
- Kuvaile äänitystäsi lyhyesti, esimerkiksi mitä äänitit ja missä olosuhteissa, äänitysvälineesi
- Nimesi tai nimimerkkisi, jonka haluat karttaan esille

Ilmoita osallistumisesi Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat hankkeen Facebook -tapahtumassa Äänitystempaus 2016 – Kadotetut ja löydetyt äänet, osoitteessa https://www.facebook.com/events/1185353414832472/

Lisätietoja tempauksesta: Kaisa Ruohonen, aanimaisemat@uta.fi
Lisätietoa kansainvälisestä Maailman kuuntelupäivästä: www.worldlisteningproject.org
Lisätietoa Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeesta: www.aanimaisemat.fi

24.1.2016

Tunnelmia Tampere-talon kaupunkikukkaruukuista ja puheenvuoroista

Lauantaina 23. tammikuuta Tampere-talo täyttyi kaikenikäisistä tieteen ystävistä, jotka saapuivat Valoa pimeyteen -tiedetapahtumaan kuuntelemaan luentoja, ihmettelemään installaatioita ja lehteilemään tutkimuskirjallisuutta.

Tiedetapahtumaan saapui tänä vuonna ennätysmäiset 2 000 osallistujaa. Ohjelmaa oli tarjolla Tampereen lasten akatemian lisäksi aikuisille, muun muassa neurologian, kulttuurintutkimuksen ja kriminologian asiantuntijoiden puheenvuorojen muodossa.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeen esittelypisteellä kävi koko tiedetapahtuman ajan kova kohina: Kävijät lapsista vanhuksiin pysähtyivät ihmettelemään puhuvia kaupunkikukkaruukkuja, äänimaisematauluja sekä binauraalista äänimaisemaa tarjoavia kuulokkeita. Monet esittelypisteessä vierailleet myös jättivät omia ehdotuksiaan paikoista, joiden äänimaisemaa kannattaisi hankkeen tiimoilta käydä vielä tallentamassa. Esittelypisteen lisäksi äänimaisemat näkyivät ja kuuluivat tiedetapahtumassa tutkijatohtori Meri Kydön lasten akatemian luennolla sekä Kydön ja professori Heikki Uimosen puheenvuorossa äänimuistoista ja muuttuvista äänimaisemista.                                                                                                                                                                                                                       
Kiitokset kaikille tapahtumassa kävijöille!

P.S. Ensi viikolla urakoimme tähän mennessä äänittämämme äänimaisemat tämän verkkosivun Kuuntelukartalle. Käväise siis keskiviikon jälkeen karttasivulla kuuntelemassa hankkeemme tuoreinta satoa!


13.1.2016

Äänimaisemia Tampere-talolla lauantaina 23. tammikuuta

Lauantaina 23. tammikuuta Tampere-talolla järjestetään Valoa pimeyteen -tiedetapahtuma, johon jokainen voi tulla ihmettelemään installaatioita, pelejä, testejä, lyhytelokuvia tai vaikkapa robotteja sekä kuuntelemaan luentoja erilaisista ajankohtaisista aiheita ja tiedekentän uusimmista käänteistä. Ohjelmassa on luentoja kaupunkisuunnittelusta, poliisityön strategiasta, terveysteknologiasta, unitutkimuksesta sekä lukuisista muista aiheista. Tampere-talon ovet ovat lauantaina avoinna kello 10-15. Tapahtuma on kaikille maksuton.

Tämän vuoden tiedetapahtuman teemana on muisti. Mitä me muistamme, ja miksi me muistamme? Mitä unohdamme? Voiko muistikuvansa valita?

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hanke osallistuu tiedetapahtumaan monipuolisesti äänimaisemien kautta. Tiedetapahtumassa avataan Tampereen lasten akatemia, ja lapset pääsevätkin pikaisesti tutustumaan äänimaisematutkimuksen saloihin. Lasten akatemian ensimmäisen luennon pitää tutkijatohtori Meri Kytö nimikkeellä Korvat hörölle: äänimaisematutkijaksi tunnissa.

Myös vanhemmille äänimaisemasta kiinnostuneille on luvassa Meri Kydön ja professori Heikki Uimosen luento otsikolla Muuttuvat äänimaisemat - äänimuistoja arjesta ja juhlasta. Sekä Uimonen että Kytö ovat kuuluvat hankkeemme ydintekijöihin, ja yllä mainitussa luennossa päästään varmasti käsiksi Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeen lähtökohtiin ja aikaansaannoksiin.

Luentojen lisäksi äänimaisemaa on kuunneltavissa (ja katseltavissa) Tampere-talon Sorsapuistosalin lämpiössä, johon pystytämme Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeen tähänastista satoa esittelevän äänimaisemainstallaation. Installaatio koostuu valokuvien lisäksi "kaupunkikukkaruukuista", binauraalisesta kuuntelupisteestä sekä äänitauluista, jotka soittavat kevään, kesän ja syksyn aikana ympäri Suomea äänittämämiämme äänimaisemia ja haastatteluita.

Tervetuloa siis Tampere-talolle lauantaina 23. tammikuuta klo 10-15! Tänä vuonna tiedetapahtuman järjestäjiä ovat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu, Tampere-talo, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki ja Aamulehti.23.11.2015

Tuuleen kadonneet

Kun isä palasi katsomasta meille myönnettyä rintamamiestonttia Pielisensuun Utrasta, kertoi hän äidille innoissaan, että siellä on kirkko, hautausmaa, koulu ja kauppa noin kilometrin säteellä. Työtäkin saattaisi saada läheiseltä "Kutsetin" sahalta, Uittoyhdistyksen konepajalta taikka Utran kanavalta.

Minä en olisi halunnut muuttaa pois Hämeenlinnasta, olin ehtinyt jo kotiutua sinne raskaiden evakkovuosien jälkeen. Eipä siinä mielipidettäni kyselty, ja niin saavuimme puuskuttavan höyryveturin vetämällä matkustajajunalla Joensuun asemalle syksyllä 1948. Ennen junan saapumista on rautatieasemalla varmaan kaikunut kuulutus "Juna Pieksämäeltä saapuu raiteelle kaksi"

Nytpä tahdon olla ma pienen mökin laittaja

Asemalta otimme vossikan jolla ajoimme torin laitaan, linja-autoasemalle. Vieläkin kuulen korvisssani hevosen kavioiden kopseen Pielisjoen ylittävillä puusilloilla ja torin reunaman mukulakivillä. Ihmetystä herättivät myös siltojen alitse virtaavat kosket, sellaisia en ollut nähnyt aikaisemmin. Torilta oli Utraan seitsemän kilometriä "ylävirtaan".

Kun laskeuduimme laukkuinemme linja-autosta Oma-Avun pysäkillä, suorastaan jähmetyimme hämmästelemään mahtavaa Utran koskea ja sen jylhää pauhinaa. Tosin siihen tottui pian, vaikka vieraat aina ihmettelivät kuinka voimme edes nukkua sellaisessa kohinassa.

Kosken partaalla oli Utran saha joka kävi vielä tuolloin - jos en väärin muista - kahdessa vuorossa. Syksyinen päivä oli pimeä ja niinpä sahan pienistä ikkunoista loisti keltainen valo ja korviin kantautui raamisahan ja lautojen taaplauksesta aiheutuvia työn ääniä. Taisi joku kuorma-autokin jurrata pihamaalla.

Sahaa vastapäätä sijaitsi Utran iäkäs puukoulu. Oli välitunti ja kymmenten lasten riemukkaat äänet kimpoilivat koulun, keittolarakennuksen ja liiterin seinustoilta.

Kaupan narisevia, korkeita puuportaita vaelsi useitakin huolestuneita kotirouvia ostoskassit kourassaan. Elettiin vielä korttiaikaa ja kiihkeä keskustelu sivusi sitä mitä kaupassa olisi tänään tarjolla. Tekivät varmaan kauppaan asiaa juuri linja-auton tuloaikaan. Nytkin siis näkivät kuinka kolmilapsinen perhe lähti kimpsuineen ja kampsuineen vaeltamaan Utran kirkolle päin.

Siinä kirkkoa vastapäätä oli Uittoyhdistyksen konepaja, jossa korjattiin ja kunnostettiin yhtiön proomuja ja hinaajia talvikaudella. Parhaillaankin pajasta kuului pajavasaran kalketta ja pajan takana virtaavasta joesta puulauttoja vetävien hinaajien puksutusta. Myöhemmin tulin huomaamaan, että juuri nämä hinaajien äänet ja niiden pillien äänekkäät töräytykset kanavaa lähestyttäessä häiritsevät yöuntamme kesäisinä aikoina.

Seinät kun saan valmihiksi, toisen pään teen kamariksi

Kirkon kulmalta erkani hiekkatie kohti hautausmaata ja suunnilleen kirkon ja hautausmaan välisen tien puolivälissä oli uusi, vielä hieman keskeneräinen kotimme. Kun lopulta saavuimme omalle pihamaallemme sieltä kuului vasaranpauketta ja käsikäyttöisen puukkosahan sirinää. Isän veli siellä viimeisteli omaa puoliskoaan yhteisestä rintamamiestalon piirustuksilla rakennetusta paritalosta. Eikä tämä meidän rakennustyömaamme ollut seudun ainoa. "Kutsetin" pelloista oli lohkaistu tontteja monelle muullekin siirtolaiselle, ja niinpä rakentamisen ääniä kuului joka puolelta pyhänä ja arkena.

Pyhäaamuna saattoi herätä kirkonkellojen kuminaan, olihan Utran kirkolle vain parisataa metriä ja kirkon torni näkyikin yläkertamme ikkunaan. Mari-mummo, joka asui yläkerrassamme, oli ahkera kirkossakävijä ja minä lähdin usein hänen mukaansa. Mummolla oli kädessään virsikirja ja valkoinen pitsinenäliina taiteltuna hihansuuhun. Matkalla hän neuvoi minua kuinka kirkossa käyttäydytään. Tosin saarnastuolissa messuava, mustakaapuinen pappi peloitti minua hieman, mutta urkujen säestyksellä veisatut virret olivat kauniita. Varsinkin se Suvivirsi.

Hautausmaa ei meitä peloittanut vaan kävimme siellä usein leikkimässäkin. Joskus lähdimme seuraamaan hautausmaalle valetavaa surusaattoa, siunaaminenhan tapahtui tuolloin vielä hautausmaan pienessä paarihuoneessa taikka suoraan haudan äärellä. Suruhuntujen suojasta kuului tukahdettuja nyyhkäyksiä ja väriseväällä äänellä laulettua "minä vaivainen oon mato matkamies maan".

Hyv' on olla myöskin sauna jossa kylven lauantaina

Tulimme siis Hämeestä näin runsaaseen äänimaailmaan, eipä sitä tullut tuolloin ajatelleksi. Vaikka asuimme lähellä kaupunkia, melkein kaikilla ihmisillä oli vielä kotieläimiä. Savikylältä saakka kuului sekarotuisten koiraien rähäkkää, koirathan saivat tuolloin juoksennella irrallaan. Aamuin ja iltapäivisin Utran vaaroille ilman paimenta vaeltavan kylän lehmälauman sorkat rapisivat talomme ohi johtavalla hiekkatiellä. Edellä kulkevan kellokkaan kellon kalkatuksesta äitimme tiesi, milloin narisevan, punaisen portin voi aukaista ja päästää oma, innokkana ammuva Lemmikkimme jonon jatkoksi.

Kerran lehmälauma oli säikähtänyt jotakin ja juoksi vauhkona pitkin Kirkkolinjaksi kutsuttua polkua. Meidän vauvamme nukkui vaunuissaan tuolla polulla kun äitimme oli suon laidassa mustikassa. Säikähdimme lähestyvää lehmälaumaa niin, että ryhdyimme parkumaan kuin Jukolan veljekset Hiidenkivellä. Tähän meteliin heräsi vauvakin ja parahti itkuun. Äiti tietenkin torui meitä ensin, mutta kun palasimme kotipihaan, menimme kaikki istumaan uuden saunamme lauteille vaikka ei ollut edes lauantai. Siellä viritimme laulun: "lauteilla saunan kotoisen taas illalla kylpy maittaa". Äidillä oli kyyneleet silmissä. Olimmehan viimeinkin päässeet kotiutumaan uudelle asuinseudullemme.

Siin on kaikki toivehein, josta laulun tämän tein

Mitä tuosta kaikesta on jäljellä? Pielisensuun kunta liitettiin Joensuun kaupunkiin vuonna 1954. Koski on ruopattu ja saha purettu jo aikapäiviä. Utran saariin pääsee retkeilemään kapeita puusiltoja pitkin. Kanava ei ole enää toiminnassa, sen korvaa ruopattu syväväylä. Entinen konepaja on nyt ravintolana ja sen pihamaalla toimii kesäteatteri. Kauppa paloi jo kuusikymmentäluvun alussa ja koulukin hiljeni kun uusi koulu rakennettiin kylän toiseen reunaan.

Joensuun kaupunki lunasti rintamamiestontit virkistysalueiksi, mutta möi ne myöhemmin yksityisille. Nyt entisillä kahden hehtaarin tonteilla on taloja vieri vieressä. Kirkkolinja on kadonnut, se on muuttunut kaduksi jonka varrella on rivi vaaleaksi maalattuja taloja. Kirkon ympäristö on muodostunut taajamaksi jonka ainoa "luontoääni" päiväsaikaan lienee vilkkaan autoliikenteen aiheuttama.

Utran historiasta muistuttavat kirkkoa vastapäätä seisova Aurinkokello -muistomerkki sekä Pielisjoen partaalla sijaitseva Sahan muistomerkki. Aurinkokello on samalla paikalla jossa kuuluisat Väisälän tiedemiesveljekset ovat asuneet. Historiallinen on myös Utran työväentalo, se on rakennettu 1905. Entisaikaan työväentalon seutua sanottiin Savikyläksi, nyt sekin kaupunginosa tunnetaan paremmin Utrana. Muistan minäkin joskus lapsena rissautuneeni polkupyällä katsomaan työväentalolta lähtenyttä Vappukulkuetta. Marssilaulut raikuivat jäisellä tiellä rahisevien askelten tahdissa.

Utran puukoulu on Pohjois-Karjalan vanhin vielä käytössä oleva julkinen rakennus. Se on Utran asukasyhdistyksen ja muiden järjestöjen käytössä.

Pystyhirsikirkko seisoo paikallaan, se on jopa valaistu ulkopuolelta pimeän aikana. Utran laajennettu hautasmaakin on vielä käytössä. Siellä lepäävät nyt isä ja äiti rinnakkain. Mari-mummon hauta on siinä vieressä. Kulmala nimistä tonttiamme kahdelta puolelta ympäröineet Enso-Gutzeitin salskeat mäntymetsät ovat myös poissa, mutta metsähautausmaan puiden latvoissa humisee vielä Utran menneisyydestä ja kadonneesta lapsuudesta kertova tuuli.

Teksti: Tellervo
Väliotsikot P. J. Hannikaisen lastenlaulusta Mökin laittaja

RP, Joensuu