23.4.2018

Vuosikokouskutsu 2018

Tervetuloa Suomen Akustisen Ekologian Seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen
pe 4.5.2018 klo 16:00

Osoite: Mediapolis, Tohlopinranta 31, Tampere (http://mediapolis.fi/yhteystiedot/)

Kokousta edeltää Tampereella toimivan Äänentutkimuksen verkoston kevätseminaari. Ohjelmassa on esittelyjä ajankohtaisista tutkimuksista, mm. kuuntelukasvatuksesta (Olli-Taavetti Kankkunen), musiikin käytöstä journalismissa (Anna-Eveliina Hänninen), yhteislaulun vaikutuksista Parkinsonin tautiin, äänitehostearkisto Diivasta (Ari Koivumäki) ja SAESin Kuuntelukartasta (Meri Kytö). Seminaari järjestetään klo 12:00–15:00, tarkempi ohjelma löytyy pian täältä: http://blogs.uta.fi/aanentutkimus/

ystävällisin terveisin hallituksen 2017 puolesta,
Meri Kytö puheenjohtaja
 --

Vuosikokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15.3.2018

Kirjallisuus- ja linkkilista päivitetty

Seuran sivuilta löytyvä listaus äänimaisemaa ja ääniympäristöä koskevasta tutkimuksellista kirjallisuudesta on nyt päivitetty Helinän päivän (20.2.) talkootempauksena. Lista piteni viime päivityksestä lähes kymmenkertaiseksi, ja se osoittaa miten monipuolinen kenttä äänimaisemasta kiinnostuneella on toimia.

Äänimaisema-aiheisia ja äänimaisemaa sivuavia väitöskirjoja on listattu yhdeksän. Artikkeleita tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa on merkitty 113 kappaletta. Tämä lisäksi listassa on opinnäytetöitä, äänitteitä, raportteja sekä muita yleistajuisia julkaisuja kirja-arvioista käsiohjelmiin.

Toivomme, että listaus on hyödyksi kaikille äänimaisemasta, ääniympäristöstä ja kulttuurisesta äänentutkimuksesta kiinnostuneille, tutkijoille, taiteilijoille ja opiskelijoille. Listasta uupuvat julkaisut voi ilmoittaa Seuran jäsenlistalle tai sähköpostitse osoitteeseen aanimaisemat@gmail.com.


Linkki sivulle: http://www.aanimaisemat.fi/p/linkkeja.html

4.7.2017

Äänitystempaus: Maailman kuuntelupäivän teemana 'maankamaraa kuunnellessa' tiistaina 18. heinäkuuta

Suomen akustisen ekologian seura kutsuu mukaan äänittämään jokaisen, joka on kiinnostunut äänimaisemien havainnoinnista ja tallentamisesta – ympäristön äänistä, niiden muutoksista, äänistä jalkojen alla, maanpinnan tasolla, maankamaran rajoilla tai pintakerroksen piilossa.

Kaiva siis äänitysväline esiin ja laskeudu mullan, kallion, ruohomättään tai asfaltin tasolle: tiistaina 18.7. äänitetään maata!

Järjestyksessään seitsemännen kansainvälisen Maailman kuuntelupäivän (World Listening Day) ajatuksena on jälleen ääniympäristöön liittyvän tiedon lisääminen sekä erilaisten kuuntelun tapojen ja maailman moninaisten ääniympäristöjen juhlistaminen.

Tämän vuoden teemana on maa – listening to the ground. Teema kutsuu osallistujia kääntämään katseen – ja tallennusvälineen – kohti niitä pintoja ja tasoja, joiden päälle maailmamme on rakennettu ja joiden ominaisuudet muokkaavat jatkuvasti kokemustamme äänellisestä ympäristöstämme. Teema maankamara on mahdollista ymmärtää hyvinkin laveasti: aaltojen loiske kallionkielekkeeseen, juoksuaskeleet lenkkipolulla, kumiseva hissin lattia, kanta-astuva yläkerran naapuri, upottava mätäs ja vaikkapa metroajelu sopisivat esimerkeiksi tästä laveasta ja mielikuvituksen laukkaamaan saavasta aihiosta.

Suomen akustisen ekologian seura osallistuu Kuuntelupäivään tänä vuonna kolmatta kertaa: aikaisemmat, Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeen vana vedessä järjestetyt äänitystempaukset käsittelivät teemoiltaan vuonna 2015 vettä ja vuonna 2016 kadonneita ja löydettyjä ääniä. Edellisten Kuuntelupäivien satoa voit kuunnella kuuntelukartastamme klikkaamalla teemoja Kuuntelupäivä2015 ja Kuuntelupäivä2016. Tempausten äänityssadon kirjalliset yhteenvedot puolestaan löytyvät blogistamme, täältä.

Vuoden 2017 äänitystempauksen Facebook-tapahtumaan voit osallistua täällä. Kutsu samalla ystäväsikin mukaan osallistumaan!

Lähestymme maankamaran ääniä tallentamisen kautta siten, että kaikki tiistaina 18.7. äänitetyt teeman mukaiset äänet ja ääniympäristöt julkaistaan hankkeen verkkosivujen kuuntelukartassa tuon päivän aikana.

Voit äänittää vaikka kännykälläsi ja napata äänityskohteesta kuvankin. Tämän jälkeen voit lisätä tallenteesi kuvauksineen kuuntelukarttaan. Valitsemalla kuuntelukartan projektivalikosta ”Kuuntelupäivä2017”-tunnisteen kaikki karttaan päivän aikana jo lisätyt tallenteet ovat selattavissa helposti.

Hankkeen kuuntelukartalla osoitteessa voit lisätä oman tallenteesi suoraan karttaan välilehdeltä. Huom. kartta hyväksyy alle 8Mb:n mp3-tiedostoja. Ja muistathan heti aluksi siirtää sovelluksen punaisen karttanuppineulan oikealle paikalleen!

Jos et pääse lisäämään tietoja karttaan päivän aikana tai et pääse muuttamaan tiedostomuotoa kännykästäsi mp3:ksi, voit myös lähettää äänitiedoston ja mahdollisen kuvan sähköpostitse osoitteeseen aanimaisemat@gmail.com, jolloin me lisäämme sen karttaan puolestasi. Apupuhelin myös päivystää: 040 7206278.

Muista lisätä sähköpostiin seuraavat tiedot äänityksestäsi:
- Äänityksesi nimi
- Äänityspaikka (esim. katuosoite) ja kellonaika
- Kuvaile äänitystäsi lyhyesti, esimerkiksi mitä äänitit ja missä olosuhteissa, äänitysvälineesi
- Nimesi tai nimimerkkisi, jonka haluat karttaan esille

Ilmoita osallistumisesi Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat hankkeen Facebook -tapahtumassa Äänitystempaus 2017 – Maankamaraa kuunnellessa, osoitteessa https://www.facebook.com/events/1449468858423861/

Lisätietoja tempauksesta: seuran puheenjohtaja Meri Kytö ja sihteeri Kaisa Ruohonen, aanimaisemat@gmail.com
Lisätietoa kansainvälisestä Maailman kuuntelupäivästä: www.worldlisteningday.org
Lisätietoa Suomen akustisen ekologian seurasta ja Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeesta: www.aanimaisemat.fi

5.5.2017

Vuosikokous 12.5.2017

Tervetuloa Suomen Akustisen Ekologian Seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen

pe 12.5.2017
klo 16:15
Osoite: Tallipihan kahvila, Kuninkaankatu 4, Tampere

Tapana on ollut keskustella myös epävirallisemmin seuran asioista, ideoista ja tulevista hankkeista, joten tervetuloa jokaiselle toiminnasta kiinnostuneelle jäsenelle.

 ******
 Vuosikokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 ******

20.2.2017

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -kirja kertoo ympäristön äänistä

Kannen kuva: Anne Rissanen
Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat on uusi, avoimesti verkossa luettava artikkelikokoelma äänimaisemista. Se koostuu ympäristön ääniä analysoivista tieteellisistä artikkeleista ja äänen kokemisesta kertovista teksteistä. Aikaan, paikkaan, arkeen ja juhlaan liittyvä äänimaisema muovaa nykypäiväämme ja rakentaa menneisyyttämme. Äänet ovat miellyttäviä ja kauniita, vuorokautta ja vuodenkiertoa rytmittäviä, häiritseviä, tylsiä, historiallisia, muistoisia, tätä päivää rakentavia ja sekä kaikkea näiden väliltä.

Kirja on tarkoitettu kaikille ympäristön äänistä kiinnostuneille ja äänten keskellä eläville sekä erityisesti niille, joilla on halu kuunnella ympäristöään uudella tavalla.

Kirjan ovat toimittaneet Heikki Uimonen, Meri Kytö ja Kaisa Ruohonen. Kirjoittajat edustavat äänimaisematutkimusta ja musiikintutkimusta, ja he ovat toimineet tieteellisinä kirjoittajina ja tutkijoina Suomessa ja ulkomailla. Muuttuvien äänimaisemien tematiikkaa käsittelevät artikkelit nojaavat eri tieteentraditioihin ja menetelmiin: mediatutkimukseen, antropologiseen kenttätallennukseen ja aistinvaraiseen havainnointiin, tekstianalyysiin ja lähilukuun, folkloristiikkaan ja arkeoakustiikkaan.

Kirja on osa Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hanketta ja sen yhteydessä järjestettyä kirjoituskilpailua. Nyt julkaistavat tekstit osoittavat, kuinka ääniä on mahdollista kuunnella analyyttisesti ja esteettisesti sekä asettaa ne osaksi alueellista, paikallista, valtakunnallista tai ylirajaista kulttuurihistoriallista tarkastelua. Kirjoituksista käy ilmi, mitä ääni kuuntelijalleen merkitsee, miten hän äänimaisemaansa vaikuttaa ja millä tavoin kokemastaan kertoo.

Tampere University Pressin kustantama tuore kirja on luettavissa TUP OA Books -kokoelmassa Tampereen yliopiston TamPub-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OApen library -portaalissa. Kirjan perustana olevaa tutkimustyötä on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto. Hankkeen koordinoi ja toteutti Suomen Akustisen Ekologian Seura. Tutkimus on jatkoa kymmenen vuoden takaiselle Sata suomalaista äänimaisemaa -hankkeelle.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0382-2 

Lisätietoja: Heikki Uimonen, p. 050 345 1900, heikki.uimonen_a_uniarts.fi Meri Kytö, meri.kyto_a_uta.fi

Lisätietoja Tampere University Pressin avoimesta julkaisemisesta: Kati Mäki, 040 190 4267, kati.maki_a_uta.fi Tampere University Press

14.11.2016

Kolme keskustelutilaisuutta kirjastojen äänimaisemista 22.11.


Saako kirjastossa metelöidä? – Kirjastojen äänimaisemaa tutkitaan

Kirjastojen äänimaisema on noussut yleiseksi puheenaiheeksi. Monet toivoisivat kirjaston tarjoavan rauhallisen tilan työskentelylle ja opiskelulle, mutta yhä useammin sama tila toimii myös kohtaamis- ja tapahtumapaikkana lähialueen asukkaille. Kirjastojen arkipäivään kuuluu se, että asiakkaat valittavat melusta, mutta toivovat kuitenkin yhtä usein kirjastoon enemmän toimintaa ja elämää. 

Yleisten kirjastojen muuttuvaa äänimaisemaa on tutkittu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kansallisessa hankkeessa, yhteistyössä Muuttuvat suomalaistet äänimaisemat -hankkeen kanssa. Kevään 2016 aikana Helsingissä, Espoossa, Lappeenrannassa, Seinäjoella ja Vihdissä on haastateltu kirjastojen asiakkaita ja mitattu niiden akustisia ominaisuuksia. Asiakastutkimusten ja akustisten toimenpiteiden tulokset julkistetaan vuoden 2017 alkupuolella, mutta sitä ennen kirjastot nostavat äänimaisemat laajemman keskustelun alaisiksi. Voisiko kirjaston äänimaisema olla miellyttävämpi? Voiko kirjaston äänimaisemasta tehdä taidetta tai sen kanssa leikkiä taiteen keinoin? Osaammeko kuunnella kirjaston ääniä?

Kirjastot kolmessa eri kaupungissa avaavat korvansa äänille ja muuttuville äänimaisemille. Entressen (Espoo), Sampolan (Tampere) ja Vallilan (Helsinki) kirjastoissa julkistetaan akustoivat taideteokset ja keskustellaan äänimaiseman ulottuvuuksista tiistaina 22.11.2016 klo 18. Keskustelussa mukana Suomen Akustisen Ekologian Seurasta tutkijat Heikki Uimonen, Kaarina Kilpiö ja Meri Kytö, kirjaston edustajia ja taiteilijoita.

Tapahtuman aikana voi kuunnella vastamelukuulokkeilla erilaisia kirjastoäänimaisemia Suomesta ja ulkomailta.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Lisätietoja: Yleisten kirjastojen muuttuvat äänimaisema -tutkimushanke
Koordinaattori: Harri Sahavirta (harri.sahavirta@hel.fi)
Blogi: http://aani.musiikkikirjastot.fi

15.7.2016

Äänitystempaus ensi maanantaina 18. heinäkuuta - käytännön ohjeistusta

Maailman kuuntelupäivän äänitystempaus lähestyy!

Viikonlopun jälkeen, maanantaina 18. heinäkuuta latailemme Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeen verkkosivujen kuuntelukarttaan lähettämiänne tallennuksia kadotetuista ja löydetyistä äänistä.

Lisätietoa tempauksesta löydät sekä tältä sivulta että Facebook-tapahtumastamme.

Tallenna siis haluamasi kadotettu, kadonnut, muuttunut tai löytynyt ääni (heinätöistä vaikkapa navigointilaitteen höpötykseen) maanantaina 18. heinäkuuta ja lisää tuon päivän aikana verkkosivujemme kuuntelukarttaan.

Tässä vielä käytännön ohjeistusta tallentamiseen ja kuuntelukartan käyttöön liittyen:

1. Pidä mielessäsi, että kartta ottaa vastaan 8 Mb:n kokoisia ja pienempiä tallenteita, jotka ovat formaatiltaan MP3-tiedostoja. Tallenteen koko riippuu sekä äänityksen pituudesta, laadusta että tiedoston pakkauksesta. Jos olet epävarma tallenteesi koosta tai muodosta, lähetä se meille osoitteeseen aanimaisemat@uta.fi, niin me laitamme tallenteen karttaan puolestasi (liitäthän sähköpostiin siinä tapauksessa sanallisen kuvauksen tallenteesta sekä tiedot tallennuspaikasta, ajasta ja äänittäjästä). Samaten jos tallennuksen lisääminen puhelimella ei onnistu, lisää tallenne tietokoneella tai lähetä se meille karttaan lisättäväksi.

2. Lisää tallenne kuuntelukarttaan valitsemalla ylävalikosta kohta 'Lisää äänitallenne'.

3. Siirrä näkyviin tulevan kartan punainen merkki siihen kohtaan, jossa tallenne on äänitetty.

4. Täytä seuraavan sivun kenttiin tallenteesi tiedot (kuvaus, päivämäärä, kellonaika, äänittäjä jne.). Valitse äänityksen teemaksi 'Kuuntelupäivä 2016'. Rastita sivun alalaidassa näkyvä arkistointisuostumus. Katso tarvittaessa lisätietoa sivuston vasemmassa reunassa olevista ohjeista.

5. Liitä seuraavassa vaiheessa äänitallenteesi ja mahdollinen – ja toivottava! – tallenteeseen liittyvä kuva kohdasta 'valitse tiedosto'.

6. Kun olet valmis, paina 'Lähetä'. Sivusto palaa etusivulle.

Julkaisemme lähettämiänne äänitallenteita koko päivän ajan. Käytännössä tallenteesi tulee siis karttaan näkyville puolesta tunnista tuntiin sen jälkeen, kun olet lähettänyt tallenteesi kuuntelukartan kautta.

Jos et jostain syystä saa karttaa toimimaan tai sinulla on muita ongelmia tallenteesi kanssa, voit lähettää tallenteesi sähköpostiosoitteeseen aanimaisemat@uta.fi. Pyrimme saamaan nämäkin tallenteet karttaan lauantain aikana.

Antoisia äänityshetkiä!