2.5.2018

Artikkelikutsu CFP: Musiikin suunta 3/2018


Vuoden 1991 teemanumeron kansi
(In English see below)

Äänimaisematutkimuksen teemanumero

Musiikin suunnan numero 3/2018 pohtii äänimaisemaa, sen tutkimusta sekä tutkimuksessa tapahtuneita muutoksia.

Ensimmäinen äänimaiseman tutkimuksen teemanumero Musiikin suunnassa ilmestyi vuonna 1991 Helmi Järviluoman ja Vesa Kurkelan toimittamana. Lehdessä käsiteltiin Tampereen kaupungin äänimaisemaa laajasti ravintoloista kauppakeskuksiin, pohtien aina ajankohtaisia vallan ja välinpitämättömyyden teemoja. Moni teksteistä perustui Tampereen yliopistossa etnomusikologiaa opiskelevan äänimaisemakenttäkurssin raportteihin.

Vajaassa kolmessakymmenessä vuodessa äänimaisemaa on tarkasteltu suomalaisella tiedekentällä hyvin monialaisesti. (Tästä kertoo vastikään koottu kirjallisuuslista.) Kuulokulmat ovat laajentuneet paitsi kohteiltaan myös käsitteistöltään. Toisaalta tutkimuksessa on tapahtunut divergenssiä eli moninaisuuden lisääntymistä ja haarautumista, ja toisaalta konvergenssia eli eri näkemysten yhdistämistä. Äänimaisemaa tutkivia väitöskirjoja on valmistunut useita, usealta eri tieteenalalta. Äänimaisemasta kiinnostuneiden tutkijoiden ja taiteilijoiden perustama Suomen Akustisen Ekologian Seura (SAES) on vuodesta 1999 lähtien edistänyt äänimaisemaa pohtivaa tiedettä ja taidetta sekä kulttuuriseksi äänentutkimukseksi muotoutunutta tutkimusalaa.

Tämä SAESin kanssa yhteistyössä toimitettava Musiikin suunnan erikoisnumero kannustaa kirjoittajia monitahoiseen keskusteluun äänimaisematutkimuksen nykyisyydestä ja huomisesta. Miten tähän päivään ollaan tultu? Mitä on tärkeää tutkia juuri nyt? Missä on tutkimuksen ja taiteen huomen? Numeroon toivotaan mahdollisimman monen alalla toimivan ääni kuuluville. Lehteen voi myös tarjota lyhyempiä ja vapaamuotoisempia tekstejä – kolumneja, ajankohtaisia kirja-, levy-, näyttely-, esitysarvosteluja, konferenssimatkakertomuksia, lektioita, tutkimusmenetelmien esittelyjä, käsitepohdintoja ja niin edelleen.

Verkkojulkaisu on hypertekstimuotoinen, joten tekstiin voi mielellään upottaa liikkuvaa kuvaa ja ääntä.

Musiikin suunta on Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisema vuodesta 1983 saakka ilmestynyt tieteellinen mielipidelehti.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä aiheesi tiimoilta numeron vieraileviin toimittajiin Meri Kytöön (meri.kyto[at]uta.fi) tai Heikki Uimoseen (heikki.uimonen[at]uniarts.fi). Valmiit käsikirjoitukset tulee lähettää 15.8.2018 mennessä. Kirjoitusohjeet löydät täältä:  http://musiikinsuunta.fi/ohjeita-kirjoittajalle/. Numero julkaistaan lokakuussa 2018.


***

Soundscape Studies special issue, Musiikin suunta 3/2018


The cover of the 1991 special issue

Musiikin suunta 3/2018 focuses on soundscape studies and changes in the field of study.

The first Musiikin suunta issue concentrating on soundscape studies was published in 1991, edited by Helmi Järviluoma and Vesa Kurkela. The articles tackled the soundscapes of Tampere, its restaurants and shopping malls, pondering upon the always relevant themes of power and indifference. Most of the texts were written by students of ethnomusicology at the University of Tampere, as a part of their field work course.

During the following thirty or so years, sonic environments have been studied in Finland from various multidisciplinary angles (as can be seen from a literature list recently updated). The "points of listening" have been broadened both in choice of topics and the concepts used. As a result, we have witnessed the emergence of methodologically and theoretically divergent research; on the other hand, seemingly divergent approaches have successfully converged as proved by several soundscape-related dissertations published in Finland since 2005.

Finnish Society for Acoustic Ecology (FSAE), founded by soundscape researchers and artists in 1999, has actively promoted sound related research and art, now including this special issue of Musiikin suunta. The visiting editors are therefore encouraging contributors to multifaceted argumentation and discussion on present-day and future of soundscape and sound studies. What is the scholarly and artistic legacy of soundscape studies (or, "how did we end up here")? What is the relevance and social importance of studying contemporary sonic environments (or, "what must be studied now")? Where is the research on soundscapes and sound art heading tomorrow?

The editors are hoping to publish a journal consisting of multiple voices of diverse actors working in the field of sound. Alongside article contributions, we are happy to receive methodological and theoretical ponderings, comments, reviews on books, records and installations, and conference reports.

As the journal is online and will be published in hypertext format, feel free to use sounds, links, videos and pictures in your manuscript.

Musiikin suunta is a scientific magazine, published by the Finnish Society for Ethnomusicology since 1983.

Interested? Please contact the editors Meri Kytö (meri.kyto[at]uta.fi) and Heikki Uimonen (heikki.uimonen[at]uniarts.fi) with your topic. Manuscripts should be sent by August 15, 2018. The issue will be published online in October 2018.

Author guidelines (the editors will help with the final formatting of English language manuscripts):
- Article lenght: 4,000–6,000 words (reviews, opinion pieces etc can be shorter)
- Formatting: Times New Roman, in 12pt
- In-text citations (Author year: page)
- List of references to be formatted as follows:
  • Middleton, Richard 1990. Studying Popular Music. Milton Keynes & Philadelphia: Open University Press. 
  • Gronow, Pekka 1975. “Populaarimusiikki Suomessa”. Aika on aikaa… Tutkielmia poploresta. Ed. Seppo Knuuttila. Helsinki: Gaudeamus, 33–64. 
  • Leisiö, Timo 2001. “Läntisen Euraasian laulututkimuksen haasteita ja näköaloja”. Musiikin suunta 23 (1): 97–119. 
  • Ministry of Education 2000. “Tekijänoikeus”. http://www.minedu.fi/opm/tekijanoikeus/index.html (accessed 11 Nov 2001).26.4.2018

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat on Tampere University Pressin Vuoden 2017 kirja

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat valittiin eilen Tampere University Pressin vuoden kirjaksi. Palkinto otettiin vastaan Tampereen yliopiston juhlasalissa. Saman yliopiston suojissa alkoi suomalainen äänimaisematutkimus pian kolmekymmentä vuotta sitten.

Vuoden kirjan valinnassa esiraatina toimi Tampere University Pressin toimituskunta, johon kuuluvat professori Mikko Keskinen Jyväskylän yliopistosta, yliopistonlehtori Terttu Kortelainen Oulun yliopistosta, professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta, professori emerita Ullamaija Kivikuru, professori emeritus Matti Alestalo ja puheenjohtajana professori Veli-Matti Värri Tampereen yliopistosta. Lopullisen valinnan teki professori emeritus Jorma Sipilä.

 Jorma Sipilä perustelee valintaa seuraavasti:
"Äänimaiseman tutkimus on myöhäinen idea, kuuntelu on jäänyt katsomisen varjoon. Silti äänimaiseman merkitys on ikiaikainen. Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat koostuu ympäristön ääniä analysoivista tieteellisistä artikkeleista sekä äänen kokemisesta kertovista teksteistä. Kirjan toimittajat ovat jaksaneet rakentaa poikkeuksellisen huolellisen kokonaisuuden. Vaikka kirja on moniääninen ja monitieteinen, se puhuu lukijalle silti yllättävän yhtenäisellä äänellä. Ilmaisua voi kiittää sekä tarkkuudesta että herkkyydestä. Uusi näkökulma avaa tieteelle ja opetukselle aina erityisen mahdollisuuden avartaa tajuntaa."
Heikki Uimonen ja Meri Kytö
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Palkinto luovutettiin Tampereen yliopiston vuosijuhlassa 25.4.2018. Vuoden kirjan tekijöistä palkintoa olivat vastaanottamassa kirjan toimittajista Meri Kytö ja Heikki Uimonen. Toimittajat haluavat kiittää kustantajaa, esiraatia ja emeritusprofessori Jorma Sipilää, mutta ennen muuta kirjan kirjoittajia: tutkijoita sekä äänimuistoistaan ja nykyisestä ääniympäristöstään kertoneita kansalaisia. "Valinta antaa uskoa pitkäjänteiseen tutkimukseen näinä tiedepoliittisesti turbulentteina aikoina. Tästä on hyvä ponnistaa seuraavalle kolmikymmenvuotiskaudelle", pohtii Heikki Uimonen.

Kirjan voi ladata osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0382-2


23.4.2018

Vuosikokouskutsu 2018

Tervetuloa Suomen Akustisen Ekologian Seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen
pe 4.5.2018 klo 16:00

Osoite: Mediapolis, Tohlopinranta 31, Tampere (http://mediapolis.fi/yhteystiedot/)

Kokousta edeltää Tampereella toimivan Äänentutkimuksen verkoston kevätseminaari. Ohjelmassa on esittelyjä ajankohtaisista tutkimuksista, mm. kuuntelukasvatuksesta (Olli-Taavetti Kankkunen), musiikin käytöstä journalismissa (Anna-Eveliina Hänninen), yhteislaulun vaikutuksista Parkinsonin tautiin, äänitehostearkisto Diivasta (Ari Koivumäki) ja SAESin Kuuntelukartasta (Meri Kytö). Seminaari järjestetään klo 12:00–15:00, tarkempi ohjelma löytyy pian täältä: http://blogs.uta.fi/aanentutkimus/

ystävällisin terveisin hallituksen 2017 puolesta,
Meri Kytö puheenjohtaja
 --

Vuosikokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15.3.2018

Kirjallisuus- ja linkkilista päivitetty

Seuran sivuilta löytyvä listaus äänimaisemaa ja ääniympäristöä koskevasta tutkimuksellista kirjallisuudesta on nyt päivitetty Helinän päivän (20.2.) talkootempauksena. Lista piteni viime päivityksestä lähes kymmenkertaiseksi, ja se osoittaa miten monipuolinen kenttä äänimaisemasta kiinnostuneella on toimia.

Äänimaisema-aiheisia ja äänimaisemaa sivuavia väitöskirjoja on listattu yhdeksän. Artikkeleita tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa on merkitty 113 kappaletta. Tämä lisäksi listassa on opinnäytetöitä, äänitteitä, raportteja sekä muita yleistajuisia julkaisuja kirja-arvioista käsiohjelmiin.

Toivomme, että listaus on hyödyksi kaikille äänimaisemasta, ääniympäristöstä ja kulttuurisesta äänentutkimuksesta kiinnostuneille, tutkijoille, taiteilijoille ja opiskelijoille. Listasta uupuvat julkaisut voi ilmoittaa Seuran jäsenlistalle tai sähköpostitse osoitteeseen aanimaisemat@gmail.com.


Linkki sivulle: http://www.aanimaisemat.fi/p/linkkeja.html

4.7.2017

Äänitystempaus: Maailman kuuntelupäivän teemana 'maankamaraa kuunnellessa' tiistaina 18. heinäkuuta

Suomen akustisen ekologian seura kutsuu mukaan äänittämään jokaisen, joka on kiinnostunut äänimaisemien havainnoinnista ja tallentamisesta – ympäristön äänistä, niiden muutoksista, äänistä jalkojen alla, maanpinnan tasolla, maankamaran rajoilla tai pintakerroksen piilossa.

Kaiva siis äänitysväline esiin ja laskeudu mullan, kallion, ruohomättään tai asfaltin tasolle: tiistaina 18.7. äänitetään maata!

Järjestyksessään seitsemännen kansainvälisen Maailman kuuntelupäivän (World Listening Day) ajatuksena on jälleen ääniympäristöön liittyvän tiedon lisääminen sekä erilaisten kuuntelun tapojen ja maailman moninaisten ääniympäristöjen juhlistaminen.

Tämän vuoden teemana on maa – listening to the ground. Teema kutsuu osallistujia kääntämään katseen – ja tallennusvälineen – kohti niitä pintoja ja tasoja, joiden päälle maailmamme on rakennettu ja joiden ominaisuudet muokkaavat jatkuvasti kokemustamme äänellisestä ympäristöstämme. Teema maankamara on mahdollista ymmärtää hyvinkin laveasti: aaltojen loiske kallionkielekkeeseen, juoksuaskeleet lenkkipolulla, kumiseva hissin lattia, kanta-astuva yläkerran naapuri, upottava mätäs ja vaikkapa metroajelu sopisivat esimerkeiksi tästä laveasta ja mielikuvituksen laukkaamaan saavasta aihiosta.

Suomen akustisen ekologian seura osallistuu Kuuntelupäivään tänä vuonna kolmatta kertaa: aikaisemmat, Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeen vana vedessä järjestetyt äänitystempaukset käsittelivät teemoiltaan vuonna 2015 vettä ja vuonna 2016 kadonneita ja löydettyjä ääniä. Edellisten Kuuntelupäivien satoa voit kuunnella kuuntelukartastamme klikkaamalla teemoja Kuuntelupäivä2015 ja Kuuntelupäivä2016. Tempausten äänityssadon kirjalliset yhteenvedot puolestaan löytyvät blogistamme, täältä.

Vuoden 2017 äänitystempauksen Facebook-tapahtumaan voit osallistua täällä. Kutsu samalla ystäväsikin mukaan osallistumaan!

Lähestymme maankamaran ääniä tallentamisen kautta siten, että kaikki tiistaina 18.7. äänitetyt teeman mukaiset äänet ja ääniympäristöt julkaistaan hankkeen verkkosivujen kuuntelukartassa tuon päivän aikana.

Voit äänittää vaikka kännykälläsi ja napata äänityskohteesta kuvankin. Tämän jälkeen voit lisätä tallenteesi kuvauksineen kuuntelukarttaan. Valitsemalla kuuntelukartan projektivalikosta ”Kuuntelupäivä2017”-tunnisteen kaikki karttaan päivän aikana jo lisätyt tallenteet ovat selattavissa helposti.

Hankkeen kuuntelukartalla osoitteessa voit lisätä oman tallenteesi suoraan karttaan välilehdeltä. Huom. kartta hyväksyy alle 8Mb:n mp3-tiedostoja. Ja muistathan heti aluksi siirtää sovelluksen punaisen karttanuppineulan oikealle paikalleen!

Jos et pääse lisäämään tietoja karttaan päivän aikana tai et pääse muuttamaan tiedostomuotoa kännykästäsi mp3:ksi, voit myös lähettää äänitiedoston ja mahdollisen kuvan sähköpostitse osoitteeseen aanimaisemat@gmail.com, jolloin me lisäämme sen karttaan puolestasi. Apupuhelin myös päivystää: 040 7206278.

Muista lisätä sähköpostiin seuraavat tiedot äänityksestäsi:
- Äänityksesi nimi
- Äänityspaikka (esim. katuosoite) ja kellonaika
- Kuvaile äänitystäsi lyhyesti, esimerkiksi mitä äänitit ja missä olosuhteissa, äänitysvälineesi
- Nimesi tai nimimerkkisi, jonka haluat karttaan esille

Ilmoita osallistumisesi Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat hankkeen Facebook -tapahtumassa Äänitystempaus 2017 – Maankamaraa kuunnellessa, osoitteessa https://www.facebook.com/events/1449468858423861/

Lisätietoja tempauksesta: seuran puheenjohtaja Meri Kytö ja sihteeri Kaisa Ruohonen, aanimaisemat@gmail.com
Lisätietoa kansainvälisestä Maailman kuuntelupäivästä: www.worldlisteningday.org
Lisätietoa Suomen akustisen ekologian seurasta ja Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeesta: www.aanimaisemat.fi

5.5.2017

Vuosikokous 12.5.2017

Tervetuloa Suomen Akustisen Ekologian Seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen

pe 12.5.2017
klo 16:15
Osoite: Tallipihan kahvila, Kuninkaankatu 4, Tampere

Tapana on ollut keskustella myös epävirallisemmin seuran asioista, ideoista ja tulevista hankkeista, joten tervetuloa jokaiselle toiminnasta kiinnostuneelle jäsenelle.

 ******
 Vuosikokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 ******

20.2.2017

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -kirja kertoo ympäristön äänistä

Kannen kuva: Anne Rissanen
Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat on uusi, avoimesti verkossa luettava artikkelikokoelma äänimaisemista. Se koostuu ympäristön ääniä analysoivista tieteellisistä artikkeleista ja äänen kokemisesta kertovista teksteistä. Aikaan, paikkaan, arkeen ja juhlaan liittyvä äänimaisema muovaa nykypäiväämme ja rakentaa menneisyyttämme. Äänet ovat miellyttäviä ja kauniita, vuorokautta ja vuodenkiertoa rytmittäviä, häiritseviä, tylsiä, historiallisia, muistoisia, tätä päivää rakentavia ja sekä kaikkea näiden väliltä.

Kirja on tarkoitettu kaikille ympäristön äänistä kiinnostuneille ja äänten keskellä eläville sekä erityisesti niille, joilla on halu kuunnella ympäristöään uudella tavalla.

Kirjan ovat toimittaneet Heikki Uimonen, Meri Kytö ja Kaisa Ruohonen. Kirjoittajat edustavat äänimaisematutkimusta ja musiikintutkimusta, ja he ovat toimineet tieteellisinä kirjoittajina ja tutkijoina Suomessa ja ulkomailla. Muuttuvien äänimaisemien tematiikkaa käsittelevät artikkelit nojaavat eri tieteentraditioihin ja menetelmiin: mediatutkimukseen, antropologiseen kenttätallennukseen ja aistinvaraiseen havainnointiin, tekstianalyysiin ja lähilukuun, folkloristiikkaan ja arkeoakustiikkaan.

Kirja on osa Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hanketta ja sen yhteydessä järjestettyä kirjoituskilpailua. Nyt julkaistavat tekstit osoittavat, kuinka ääniä on mahdollista kuunnella analyyttisesti ja esteettisesti sekä asettaa ne osaksi alueellista, paikallista, valtakunnallista tai ylirajaista kulttuurihistoriallista tarkastelua. Kirjoituksista käy ilmi, mitä ääni kuuntelijalleen merkitsee, miten hän äänimaisemaansa vaikuttaa ja millä tavoin kokemastaan kertoo.

Tampere University Pressin kustantama tuore kirja on luettavissa TUP OA Books -kokoelmassa Tampereen yliopiston TamPub-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OApen library -portaalissa. Kirjan perustana olevaa tutkimustyötä on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto. Hankkeen koordinoi ja toteutti Suomen Akustisen Ekologian Seura. Tutkimus on jatkoa kymmenen vuoden takaiselle Sata suomalaista äänimaisemaa -hankkeelle.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0382-2 

Lisätietoja: Heikki Uimonen, p. 050 345 1900, heikki.uimonen_a_uniarts.fi Meri Kytö, meri.kyto_a_uta.fi

Lisätietoja Tampere University Pressin avoimesta julkaisemisesta: Kati Mäki, 040 190 4267, kati.maki_a_uta.fi Tampere University Press