3.11.2020

Vuosikokouskutsu 2020
Tervetuloa Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y.:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 


To 19.11.2020 klo 16:00
Osoite: Zoom-etäkokous (linkki on lähetetty jäsenten sähköpostilistalle)
Vuosikokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

ystävällisin terveisin hallituksen 2019 puolesta,
Meri Kytö puheenjohtaja

18.2.2020

Helinänpäivän seminaari Joensuussa to 20.2.2020Suomen Akustisen Ekologian Seura järjestää jokavuotisen Helinänpäivän seminaarin Joensuussa to 20.2.2020 (AG 203, klo 14-18)

Kokoontumisen aiheena on suunnitella uusi vertaisarvioitu äänellinen julkaisusarja.

Sarjan on suunniteltu julkaisevan kuunneltavia artikkeleita, joiden tarkoitus on hyödyntää äänen epistemologisia puolia ja yhdistää niitä tieteellisen vertaisarvioidun artikkelin perinteeseen. 

Tapaamisen aluksi seuran puheenjohtaja Meri Kytö esittelee seuran toimintaa julkaisusarjan taustoitukseksi. Tämän jälkeen esitellään kuunneltavien artikkeleiden mahdollisuuksia ja luonnetta, sekä esittelemällä ajatuksia siitä, minkälaiseen tarpeeseen se julkaisumuotona vastaisi tämänhetkisellä kotimaisella tutkimuksen ja taiteen kentällä. Lisäksi käydään keskustelua siitä, miten julkaisua voisi toimittaa ja miten arviointimenettely suunniteltaisiin. Tämän jälkeen kokous laatii suunnitelman seuraavista askelista.

Tervetuloa tutustumaan seuran toimintaan ja ideoimaan uutta tieteellistä julkaisumuotoa!

20. toimintavuottaan juhlistava SAES on äänimaisemasta kiinnostuneiden tutkijoiden, taiteilijoiden, suunnittelijoiden ja opettajien yhdistys. Toiminta-ajatuksena on herättää kansalaisten kiinnostusta yhteisen ympäristön kaikkia äänellisiä ilmiöitä kohtaan ja tehdä tunnetuksi ääniympäristön kulttuurisia merkityksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta ja opastusta kaikenikäisille, edistää ääniympäristöjen kulttuurista ja osallistavaa tutkimusta, kotimaista ja kansainvälistä tieteidenvälisyyttä sekä tiedottaa alan keskeisimmistä tapahtumista ja tieteellisestä tutkimuksesta, suunnittelee ja toteuttaa ääniympäristökeräyksiä ja äänimaiseman tallennuksia, edistää ääniympäristöön liittyvää taidetta sekä toimii asiantuntijapankkina. Yhdistys ylläpitää mm. Äänimaisema-arkistoa (soundcloud.com/akueko) sekä Kuuntelukarttaa (kartta.aanimaisemat.fi).