20.3.2023

Vuosikokouskutsu 20.4.2023

 
Tervetuloa Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y.:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 


To 20.4.2023 klo 18:00 (uusi aika varmistuu myöhemmin)
Paikka: hybridi

Paikka varmistuu myöhemmin. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä: 
https://tuni.zoom.us/j/69675130842?pwd=eDNpQVZKR3d4ZFgrTUVRWElIR0wydz09


Vuosikokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouksen jälkeen on vapaamuotoista kuulumisten vaihtoa.

Kokous on jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Ohjeet jäsenmaksun maksamiseen löytyvä täältä: https://www.aanimaisemat.fi/p/yhteystiedot.html


Ystävällisin terveisin hallituksen 2022 puolesta,
Anu Koponen 
sihteeri