11.4.2022

Vuosikokouskutsu 22.4.2022
Tervetuloa Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y.:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 


Pe 22.4.2022 klo 15:00
Osoite: Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, Teiskontie 33, Tampere 

Vuosikokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Ennen kokousta klo 14:00 pääsemme kierrokselle TAMKin uusiin demotiloihin Ari Koivumäen johdolla. Kierros lähtee Teiskontien pääaulasta.

Kokouksen jälkeen on vapaamuotoista kuulumisten vaihtoa.


ystävällisin terveisin hallituksen 2021 puolesta,
Meri Kytö 
puheenjohtaja