3.11.2020

Vuosikokouskutsu 2020
Tervetuloa Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y.:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 


To 19.11.2020 klo 16:00
Osoite: Zoom-etäkokous (linkki on lähetetty jäsenten sähköpostilistalle)
Vuosikokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

ystävällisin terveisin hallituksen 2019 puolesta,
Meri Kytö puheenjohtaja