11.12.2006

Vuoden esteettinen teko 2006 palkinto SAES:ille!Suomen Estetiikan Seura on myöntänyt Sata suomalaista äänimaisemaa -hankkeelle ja Suomen Akustisen Ekologina Seuralle kunniapalkinnon vuoden esteettisestä teosta.

Palkintoa perustellaan seuraavasti:

"Hanke on herkistänyt kuuntelemaan elämyksellisesti arkielämän ääniä osana jokapäiväistä elettyä ympäristöä. Se on myös kannustanut tekemään henkilökohtaista äänimuistelutyötä ja etsimään kielenkäytön tapoja, jolla voi kirjallisesti tavoittaa kuultua, katoavaista ja aineetonta ympäristöä. Nykyisessä visuaalisuutta ja kirjoitettua kieltä korostavassa kulttuurissa huomion kiinnittäminen äänimaisemaan, sen kokemiseen ja jäsentämiseen, on erityisen merkityksellistä. Lisäksi hanke on esimerkillisellä tavalla onnistunut dialogissaan arkielämän äänikokemuksien ja niihin kohdistuvan tutkimuksen kanssa."

Vuonna 1997 perustettu Vuoden esteettinen teko -kunniapalkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan, tuotteillaan tai ajatuksillaan edistää keskustelua taiteen, kauneuden ja esteettisen arvon kysymyksistä. 

***

Vuoden esteettinen teko 2006 palkinto Sata suomalaista äänimaisemaa hankkeelle ja Suomen Akustisen Ekologian Seuralle

Suomen Estetiikan Seura ry:n kunniapalkinto vuoden 2006 esteettisestä teosta on myönnetty ääniympäristöjä kartoittaneelle kolmivuotiselle Sata suomalaista äänimaisemaahankkeelle. Tallennus-, suojelu- ja tutkimushankkeen päätoteuttaja oli Suomen Akustisen Ekologian Seura yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston, Yleisradion, Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän yksikön sekä Turun ja Tampereen yliopiston ja Åbo Akademin musiikkitieteen oppiaineiden kanssa.

Äänimaiseman estetiikka

Hankkeen keskeisin osa oli kaikille avoin äänimaisemien keruukilpailu, joka tuotti lähemmäs 800 äänimaisemakuvausta eri-ikäisiltä, eri puolella Suomea asuvilta kirjoittajilta. Raati valitsi yleisön lähettämien ehdotusten joukosta taltioitavat äänimaisemat. Kilpailun tuottama aineisto kenttä-äänityksineen on tallennettu julkisiin arkistoihin, joissa ne ovat myös muiden tutkijoiden ulottuvilla. Myös hankkeen kotisivulle on tallennettu satoja äänimaisemakuvauksista sekä äänityksistä. Keruukilpailun tuloksia on lisäksi esitelty radio-ohjelmissa. Lokakuussa 2006 ilmestyi kirja Sata suomalaista äänimaisemaa (SKS), jonka ovat toimittaneet Helmi Järviluoma, Ari Koivumäki, Meri Kytö ja Heikki Uimonen. Kirja sisältää sata äänimaisemakuvasta, CD-levyn, jossa on 28 äänimaisematallennetta, ja kuusi hankkeeseen liittyvää artikkelia.

Haluamme antaa Vuoden esteettinen teko -palkinnon Sata suomalaista äänimaisemaa -hankkeelle ja sen vastuulliselle järjestäjälle, Suomen Akustisen Ekologian Seuralle. Hanke on herkistänyt kuuntelemaan elämyksellisesti arkielämän ääniä osana jokapäiväistä elettyä ympäristöä. Se on myös kannustanut tekemään henkilökohtaista äänimuistelutyötä ja etsimään kielenkäytön tapoja, jolla voi kirjallisesti tavoittaa kuultua, katoavaista ja aineetonta ympäristöä. Nykyisessä visuaalisuutta ja kirjoitettua kieltä korostavassa kulttuurissa huomion kiinnittäminen äänimaisemaan, sen kokemiseen ja jäsentämiseen, on erityisen merkityksellistä. Lisäksi hanke on esimerkillisellä tavalla onnistunut dialogissaan arkielämän äänikokemuksien ja niihin kohdistuvan tutkimuksen kanssa.

Suomen Estetiikan Seuran nimeämään palkintoraatiin kuuluivat seuran hallituksen jäsen, professori Anne Sivuoja-Gunaratnam ja seuran sihteeri FM Saara Hacklin.

Vuonna 1997 perustettu Vuoden esteettinen teko -kunniapalkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan, tuotteillaan tai ajatuksillaan edistää keskustelua taiteen, kauneuden ja esteettisen arvon kysymyksistä.

30.10.2006

Uusi kirja: Sata suomalaista äänimaisemaaSATA SUOMALAISTA ÄÄNIMAISEMAA KOOTTU JULKAISUKSI

”Sata suomalaista äänimaisemaa” on julkaistu kirjana ja CD-äänitteenä. Näihin on koottu edustava valikoima merkityksellisiä suomalaisia äänimaisemia. Kirja on saatavilla SKS:stä ja kirja on myös esillä Helsingin kirjamessuilla 26.10.-29.10. SKS:n osastolla.

Äänimaiseman keruu- ja tutkimushankkeen pääjärjestäjiä ovat olleet Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y., Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS, useat yliopistot ja Yleisradio. Kirjan julkaisevat SKS ja TAMK.

Koottu äänimaisema-aineisto on kattava kokonaiskuulokuva suomalaisen äänimaiseman todellisuuksista. Äänimaisemakokoelma on melko ainutlaatuinen maailmassa, ja se on herättänyt huomattavaa kansainvälistä kiinnostusta. Äänimaisema-aineistoon tarjottiin peräti noin 800 kertomusta kuulijan Suomessa merkitykselliseksi kokemasta äänimaisemasta. Kaikki kertomukset arkistoitiin. Niistä 100 valittiin julkaistuun kirjaan, ja 30 äänimaisemaa äänitettiin CD-tallenteelle.

Helmi Järviluoma, Ari Koivumäki, Meri Kytö ja Heikki Uimonen (toim.) 2006. Sata suomalaista äänimaisemaa. SKS:n toimituksia 1100. SKS, Helsinki. 251 sivua ja CD-levy. ISBN 951-746-856-3SISÄLTÖ

Esipuhe, s.6

Äänimaisemat tutkimuskohteena

Noora Vikman: Suomalaisuuden sydänääniä luonnon helmassa, s.12
Helmi Järviluoma: Turvallisuuden tunne, äänimaisema ja eletty tila lapsuudenmuistoissa, s.23
Ari Koivumäki: Äänimaisemien tallennuksen haasteita, s.41
Heikki Uimonen: Mieluisat ja meluisat – ääniympäristön veto javastenmielisyys, s.55
Maria Aaltonen: Tystnadens ljudlandskap, s.68
Saara Hellström: Äänimaisema ja esteettinen kokemus, s.82

Äänimaisemakuvaukset

Kelloon katsomatta tiedän sen olevan seitsemän - Äänimaamerkkejä ja signaaleja, s.100
Kuuntele! Vielä niillä on puinti kesken - Peltotyöstä ja toimeentulosta, s.115
Kaiku kierteli kivitaloja - Tarinoita lapsuudesta ja nuoruudesta, s.134
Puhvetin puolella kilisee - Sosiaalisia äänimaisemia, s.163
Ennen suo sulaa ennenkö kurki kuolee - Mökillä ja metsässä, s.178
Maailman aika kuluu - Kotona ja rauhassa, s.211

Liitteet

Keruutilastot, s.238
Äänimaisematallenteet, s.240
Summary, s.246
Kirjoittajat, s.250

28.8.2006

Uusi kirja: Äänen eXtremeTätä on odotettu: Petri Kuljuntaustan monipuolinen tietoteos "Äänen eXtreme" on ilmestynyt.

"Äänen eXtreme" on uraauurtava esitys äänimaailman ihmeistä. Se luo katsauksen äänien tuottamisen historiaan, kokoaa yhteen viimeisintä tietoa äänitutkimuksen, äänitaiteen ja digitaalisen musiikin ulottuvuuksista sekä kartoittaa äänimaailmojen reuna-alueita tieteessä ja taiteessa. Teoksen hahmottelemassa ääniversumissa perinteiset käsitykset musiikista menettävät merkityksensä ja lukija sinkoutuu ulottuvuuksiin, joissa korvaa ei säästellä.

"Äänen eXtreme" on sukellus elektronisäveltäjä ja äänitaiteilija Petri Kuljuntaustan soivaan taiteeseen. Kirja purkaa tekstiksi sen, kuinka avaruuden äänet, vedenalainen musiikki, mediainstallaatiot, soivat ympäristöt ja feedback-äänet limittyvät Kuljuntaustan tuotannossa.

Soivassa muodossa teokset julkaistaan kirjan liitteenä olevalla audio-dvd:llä.

Petri Kuljuntausta: Äänen eXtreme sidosasu: nid., 416 s. + dvd ISBN 952-471-713-1 http://www.likekustannus.fi/kirjakeko/tiedot.php?id=3721

Kirjan sisältö

ensimmäinen osa

Johdanto Äänen eXtremeen............................................................... 9
Prologi. Ihmisen äänimaailman aamunkoitto....................................... 12
Ihmislihan ääniä............................................................................... 22
Nano- ja mikroääniä.......................................................................... 44
Makroääniä Maassa ja avaruudessa................................................... 53
Fundamentaalinen äänivärähtely......................................................... 67
Biomusiikki...................................................................................... 80
Ympäristö, arkkitehtuuri ja tila musiikin lähtökohtina...........................104
Muunnelluista soittimista tietokonesoittimiin ja bio-ohjaimiin................117
Musiikkiteoksen uusia ulottuvuuksia..................................................139
Epilogi. Äänestä, ihmisestä ja tulevaisuudesta....................................162


toinen osa

Prologi. Tutkiva komponoiminen..........................................................181
Avaruusmusiikki (1997-2005) .............................................................183
Vedenalaiset konsertit ja zoomusikologiset teokset (1997-2006)............196
Mediainstallaatiot (1994-2005).............................................................212
Telemaattiset kompositiot ja internetprojektit (1995-2005)......................259
Ars acustica-, radio- ja tekstikompositiot (1996-2005)...........................274
Vaiheensiirto- ja generatiivinen musiikki (1996-2005).............................293
Digitaalimusiikki (1998-2005)..............................................................304
Äänimaisemamusiikki (1997-2005)......................................................327
Elokuvat ja videoteokset (1992-2006)...................................................354


Viitteet..............................................................................................371
Lähteet..............................................................................................384
Hakemisto.........................................................................................403
Kuvatiedot..........................................................................................416


Dvd:n tracklist:
http://www.aureobel.com/dvd-tracklist.html
Täydennykset ja päivitykset nettiosoitteessa:
http://www.aureobel.com/extreme.html

18.5.2006

Seminar on listening 22.5.2006, Joensuu


Maanantaina 22.5. Joensuun yliopistolla, iltapäivän seminaari "Seminar on listening" klo 15-19 Agoran salissa H30.

Puhujina musiikkikulttuurin ja äänimaiseman tutkija Steven Feld (Univ. of New Mexico, USA): Reflecting Time of Bells sekä YLE:n Radioateljeen tuottaja Harri Huhtamäki: Soundscapes - Mindscapes.

Tervetuloa!

2.5.2006

Suomalaisia äänimaisemia radiossa joka viikko!Seuraavat 12 viikkoa tulee keskiviikkoisin klo 09:55 - 10:00 YLE Radio 1:stä "Suomalaisia äänimaisemia", jotka on toimitettu Akustisen ekologian seuran järjestämän Sata suomalaista äänimaisemaa -keruukilpailun haastattelumateriaalista.

Ohjelmissa käydään kuuntelemassa muiden muassa Kutujoen koskea, "lehtimatoja", Kuulokojevalssi, kuulajumpparia ja viskuumasiinaa. Ohjelmat ovat toimittaneet Meri Kytö, Ari Koivumäki ja Heikki Uimonen.

Ohjelmat pikauusitaan samana päivänä klo 18.25.

3.5. Kutujoki. Suonenjokisen Niilo Rytkösen kotinurkalla virtaava joki kertoo kuulijalleen sään ja vuoden vaihtelut. Virtaava vesi liittyy myös alueen historiaan ja sen muutokseen.

10.5. Tehtaankatu. Helsinkiläinen kortteli kuulosti nuoren miehen korviin laivojen lähdöltä, ohikulkevilta tavarajunilta ja kolttosilta. Kertojana Risto Kaukiainen.

17.5. Kaiku kierteli kivitaloja. Kuusenkoskelaisen Jouko Mikkosen Royal Enfieldissä oli muhkeat äänet. Kouvolan kerrostalojen välissä sillä ei oikein uskaltanut ajella.

24.5. Lehtimato. Pirkko Periviita kertoo moottorikäyttöisistä lehtimadoista, joita esiintyy Helsingissä.

31.5. Vartan mytkettä riihestä. Syksyinen kuura-aamu ja viljan puimisen kauas kantavat äänet ovat osa Pekka Kämäräisen lapsuutta. Muistot eivät ole yksinomaan mukavia.

7.6. Joulurauha. Aino-Marja Sievänen Helsingistä kuuntelee hiljaisuudessa radion joulurauhan julistuksen. Lapsena julistus kuulosti kovin pitkältä.

14.6. Viskuumasina. Ennen erotettiin jyvät roskista ja ruumenista kammesta veivattavalla kojeella. Nyt ovat kojeet kadonneet ja riihet niiden ympäriltä. Kertojana Niilo Rytkönen Suonenjoelta.

21.6. Tuhansien tiukujen helke. Syksyinen uimamatka vaihtuu sateen kuunteluun suomussalmelaisella lammella. Kertojana kajaanilainen Sirpa Nissinen.

28.6. Kuulajumppari. Helsinkiläisen Jouni Arjavan merimaisemaa ovat kaljaasit ja niiden Kaivopuiston kallioista heijastuva hehkukuulamoottorin ääni.

5.7. Kadonnut kasettinauha. Raija Hämäläinen Pieksämäeltä löysi kauan hukassa olleen kasetin. Nauhalle oli tarttunut muutakin kuin musiikkia.

12.7. Ajometsästyksen ääniä. Hirvijahdin ääniä kuuntelee ja niistä kertoo suomussalmelainen Tarja Kettunen.

19.7. Parolannummi. Parolannummi on yksi suurimmista suomalaisista varuskunnista. Jouni Sillanmäen mukaan Parolannummen äänimaiseman voi akustiikkaa ja äänilähteitä tuntematon tulkita meluksi. Tarkkakorvaiselle sen äänet kertovat muutoksesta: hevosten hirnunta ja miekkojen kalske on vaihtunut panssarivaunujen jyrinäksi