11.12.2006

Vuoden esteettinen teko 2006 palkinto SAES:ille!Suomen Estetiikan Seura on myöntänyt Sata suomalaista äänimaisemaa -hankkeelle ja Suomen Akustisen Ekologina Seuralle kunniapalkinnon vuoden esteettisestä teosta.

Palkintoa perustellaan seuraavasti:

"Hanke on herkistänyt kuuntelemaan elämyksellisesti arkielämän ääniä osana jokapäiväistä elettyä ympäristöä. Se on myös kannustanut tekemään henkilökohtaista äänimuistelutyötä ja etsimään kielenkäytön tapoja, jolla voi kirjallisesti tavoittaa kuultua, katoavaista ja aineetonta ympäristöä. Nykyisessä visuaalisuutta ja kirjoitettua kieltä korostavassa kulttuurissa huomion kiinnittäminen äänimaisemaan, sen kokemiseen ja jäsentämiseen, on erityisen merkityksellistä. Lisäksi hanke on esimerkillisellä tavalla onnistunut dialogissaan arkielämän äänikokemuksien ja niihin kohdistuvan tutkimuksen kanssa."

Vuonna 1997 perustettu Vuoden esteettinen teko -kunniapalkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan, tuotteillaan tai ajatuksillaan edistää keskustelua taiteen, kauneuden ja esteettisen arvon kysymyksistä. 

***

Vuoden esteettinen teko 2006 palkinto Sata suomalaista äänimaisemaa hankkeelle ja Suomen Akustisen Ekologian Seuralle

Suomen Estetiikan Seura ry:n kunniapalkinto vuoden 2006 esteettisestä teosta on myönnetty ääniympäristöjä kartoittaneelle kolmivuotiselle Sata suomalaista äänimaisemaahankkeelle. Tallennus-, suojelu- ja tutkimushankkeen päätoteuttaja oli Suomen Akustisen Ekologian Seura yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston, Yleisradion, Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän yksikön sekä Turun ja Tampereen yliopiston ja Åbo Akademin musiikkitieteen oppiaineiden kanssa.

Äänimaiseman estetiikka

Hankkeen keskeisin osa oli kaikille avoin äänimaisemien keruukilpailu, joka tuotti lähemmäs 800 äänimaisemakuvausta eri-ikäisiltä, eri puolella Suomea asuvilta kirjoittajilta. Raati valitsi yleisön lähettämien ehdotusten joukosta taltioitavat äänimaisemat. Kilpailun tuottama aineisto kenttä-äänityksineen on tallennettu julkisiin arkistoihin, joissa ne ovat myös muiden tutkijoiden ulottuvilla. Myös hankkeen kotisivulle on tallennettu satoja äänimaisemakuvauksista sekä äänityksistä. Keruukilpailun tuloksia on lisäksi esitelty radio-ohjelmissa. Lokakuussa 2006 ilmestyi kirja Sata suomalaista äänimaisemaa (SKS), jonka ovat toimittaneet Helmi Järviluoma, Ari Koivumäki, Meri Kytö ja Heikki Uimonen. Kirja sisältää sata äänimaisemakuvasta, CD-levyn, jossa on 28 äänimaisematallennetta, ja kuusi hankkeeseen liittyvää artikkelia.

Haluamme antaa Vuoden esteettinen teko -palkinnon Sata suomalaista äänimaisemaa -hankkeelle ja sen vastuulliselle järjestäjälle, Suomen Akustisen Ekologian Seuralle. Hanke on herkistänyt kuuntelemaan elämyksellisesti arkielämän ääniä osana jokapäiväistä elettyä ympäristöä. Se on myös kannustanut tekemään henkilökohtaista äänimuistelutyötä ja etsimään kielenkäytön tapoja, jolla voi kirjallisesti tavoittaa kuultua, katoavaista ja aineetonta ympäristöä. Nykyisessä visuaalisuutta ja kirjoitettua kieltä korostavassa kulttuurissa huomion kiinnittäminen äänimaisemaan, sen kokemiseen ja jäsentämiseen, on erityisen merkityksellistä. Lisäksi hanke on esimerkillisellä tavalla onnistunut dialogissaan arkielämän äänikokemuksien ja niihin kohdistuvan tutkimuksen kanssa.

Suomen Estetiikan Seuran nimeämään palkintoraatiin kuuluivat seuran hallituksen jäsen, professori Anne Sivuoja-Gunaratnam ja seuran sihteeri FM Saara Hacklin.

Vuonna 1997 perustettu Vuoden esteettinen teko -kunniapalkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan, tuotteillaan tai ajatuksillaan edistää keskustelua taiteen, kauneuden ja esteettisen arvon kysymyksistä.