4.7.2017

Äänitystempaus: Maailman kuuntelupäivän teemana 'maankamaraa kuunnellessa' tiistaina 18. heinäkuuta

Suomen akustisen ekologian seura kutsuu mukaan äänittämään jokaisen, joka on kiinnostunut äänimaisemien havainnoinnista ja tallentamisesta – ympäristön äänistä, niiden muutoksista, äänistä jalkojen alla, maanpinnan tasolla, maankamaran rajoilla tai pintakerroksen piilossa.

Kaiva siis äänitysväline esiin ja laskeudu mullan, kallion, ruohomättään tai asfaltin tasolle: tiistaina 18.7. äänitetään maata!

Järjestyksessään seitsemännen kansainvälisen Maailman kuuntelupäivän (World Listening Day) ajatuksena on jälleen ääniympäristöön liittyvän tiedon lisääminen sekä erilaisten kuuntelun tapojen ja maailman moninaisten ääniympäristöjen juhlistaminen.

Tämän vuoden teemana on maa – listening to the ground. Teema kutsuu osallistujia kääntämään katseen – ja tallennusvälineen – kohti niitä pintoja ja tasoja, joiden päälle maailmamme on rakennettu ja joiden ominaisuudet muokkaavat jatkuvasti kokemustamme äänellisestä ympäristöstämme. Teema maankamara on mahdollista ymmärtää hyvinkin laveasti: aaltojen loiske kallionkielekkeeseen, juoksuaskeleet lenkkipolulla, kumiseva hissin lattia, kanta-astuva yläkerran naapuri, upottava mätäs ja vaikkapa metroajelu sopisivat esimerkeiksi tästä laveasta ja mielikuvituksen laukkaamaan saavasta aihiosta.

Suomen akustisen ekologian seura osallistuu Kuuntelupäivään tänä vuonna kolmatta kertaa: aikaisemmat, Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeen vana vedessä järjestetyt äänitystempaukset käsittelivät teemoiltaan vuonna 2015 vettä ja vuonna 2016 kadonneita ja löydettyjä ääniä. Edellisten Kuuntelupäivien satoa voit kuunnella kuuntelukartastamme klikkaamalla teemoja Kuuntelupäivä2015 ja Kuuntelupäivä2016. Tempausten äänityssadon kirjalliset yhteenvedot puolestaan löytyvät blogistamme, täältä.

Vuoden 2017 äänitystempauksen Facebook-tapahtumaan voit osallistua täällä. Kutsu samalla ystäväsikin mukaan osallistumaan!

Lähestymme maankamaran ääniä tallentamisen kautta siten, että kaikki tiistaina 18.7. äänitetyt teeman mukaiset äänet ja ääniympäristöt julkaistaan hankkeen verkkosivujen kuuntelukartassa tuon päivän aikana.

Voit äänittää vaikka kännykälläsi ja napata äänityskohteesta kuvankin. Tämän jälkeen voit lisätä tallenteesi kuvauksineen kuuntelukarttaan. Valitsemalla kuuntelukartan projektivalikosta ”Kuuntelupäivä2017”-tunnisteen kaikki karttaan päivän aikana jo lisätyt tallenteet ovat selattavissa helposti.

Hankkeen kuuntelukartalla osoitteessa voit lisätä oman tallenteesi suoraan karttaan välilehdeltä. Huom. kartta hyväksyy alle 8Mb:n mp3-tiedostoja. Ja muistathan heti aluksi siirtää sovelluksen punaisen karttanuppineulan oikealle paikalleen!

Jos et pääse lisäämään tietoja karttaan päivän aikana tai et pääse muuttamaan tiedostomuotoa kännykästäsi mp3:ksi, voit myös lähettää äänitiedoston ja mahdollisen kuvan sähköpostitse osoitteeseen aanimaisemat@gmail.com, jolloin me lisäämme sen karttaan puolestasi. Apupuhelin myös päivystää: 040 7206278.

Muista lisätä sähköpostiin seuraavat tiedot äänityksestäsi:
- Äänityksesi nimi
- Äänityspaikka (esim. katuosoite) ja kellonaika
- Kuvaile äänitystäsi lyhyesti, esimerkiksi mitä äänitit ja missä olosuhteissa, äänitysvälineesi
- Nimesi tai nimimerkkisi, jonka haluat karttaan esille

Ilmoita osallistumisesi Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat hankkeen Facebook -tapahtumassa Äänitystempaus 2017 – Maankamaraa kuunnellessa, osoitteessa https://www.facebook.com/events/1449468858423861/

Lisätietoja tempauksesta: seuran puheenjohtaja Meri Kytö ja sihteeri Kaisa Ruohonen, aanimaisemat@gmail.com
Lisätietoa kansainvälisestä Maailman kuuntelupäivästä: www.worldlisteningday.org
Lisätietoa Suomen akustisen ekologian seurasta ja Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeesta: www.aanimaisemat.fi

5.5.2017

Vuosikokous 12.5.2017

Tervetuloa Suomen Akustisen Ekologian Seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen

pe 12.5.2017
klo 16:15
Osoite: Tallipihan kahvila, Kuninkaankatu 4, Tampere

Tapana on ollut keskustella myös epävirallisemmin seuran asioista, ideoista ja tulevista hankkeista, joten tervetuloa jokaiselle toiminnasta kiinnostuneelle jäsenelle.

 ******
 Vuosikokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 ******

20.2.2017

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -kirja kertoo ympäristön äänistä

Kannen kuva: Anne Rissanen
Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat on uusi, avoimesti verkossa luettava artikkelikokoelma äänimaisemista. Se koostuu ympäristön ääniä analysoivista tieteellisistä artikkeleista ja äänen kokemisesta kertovista teksteistä. Aikaan, paikkaan, arkeen ja juhlaan liittyvä äänimaisema muovaa nykypäiväämme ja rakentaa menneisyyttämme. Äänet ovat miellyttäviä ja kauniita, vuorokautta ja vuodenkiertoa rytmittäviä, häiritseviä, tylsiä, historiallisia, muistoisia, tätä päivää rakentavia ja sekä kaikkea näiden väliltä.

Kirja on tarkoitettu kaikille ympäristön äänistä kiinnostuneille ja äänten keskellä eläville sekä erityisesti niille, joilla on halu kuunnella ympäristöään uudella tavalla.

Kirjan ovat toimittaneet Heikki Uimonen, Meri Kytö ja Kaisa Ruohonen. Kirjoittajat edustavat äänimaisematutkimusta ja musiikintutkimusta, ja he ovat toimineet tieteellisinä kirjoittajina ja tutkijoina Suomessa ja ulkomailla. Muuttuvien äänimaisemien tematiikkaa käsittelevät artikkelit nojaavat eri tieteentraditioihin ja menetelmiin: mediatutkimukseen, antropologiseen kenttätallennukseen ja aistinvaraiseen havainnointiin, tekstianalyysiin ja lähilukuun, folkloristiikkaan ja arkeoakustiikkaan.

Kirja on osa Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hanketta ja sen yhteydessä järjestettyä kirjoituskilpailua. Nyt julkaistavat tekstit osoittavat, kuinka ääniä on mahdollista kuunnella analyyttisesti ja esteettisesti sekä asettaa ne osaksi alueellista, paikallista, valtakunnallista tai ylirajaista kulttuurihistoriallista tarkastelua. Kirjoituksista käy ilmi, mitä ääni kuuntelijalleen merkitsee, miten hän äänimaisemaansa vaikuttaa ja millä tavoin kokemastaan kertoo.

Tampere University Pressin kustantama tuore kirja on luettavissa TUP OA Books -kokoelmassa Tampereen yliopiston TamPub-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OApen library -portaalissa. Kirjan perustana olevaa tutkimustyötä on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto. Hankkeen koordinoi ja toteutti Suomen Akustisen Ekologian Seura. Tutkimus on jatkoa kymmenen vuoden takaiselle Sata suomalaista äänimaisemaa -hankkeelle.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0382-2 

Lisätietoja: Heikki Uimonen, p. 050 345 1900, heikki.uimonen_a_uniarts.fi Meri Kytö, meri.kyto_a_uta.fi

Lisätietoja Tampere University Pressin avoimesta julkaisemisesta: Kati Mäki, 040 190 4267, kati.maki_a_uta.fi Tampere University Press