5.5.2017

Vuosikokous 12.5.2017

Tervetuloa Suomen Akustisen Ekologian Seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen

pe 12.5.2017
klo 16:15
Osoite: Tallipihan kahvila, Kuninkaankatu 4, Tampere

Tapana on ollut keskustella myös epävirallisemmin seuran asioista, ideoista ja tulevista hankkeista, joten tervetuloa jokaiselle toiminnasta kiinnostuneelle jäsenelle.

 ******
 Vuosikokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 ******