Linkkejä ja lukemista

Äänimaisema-aiheisia tutkimuksia

Tähän listaan on kerätty ääniympäristöaiheisia tutkimuksia ja artikkeleita, joista osa on luettavissa verkossa.

Kirjoja
Artikkeleita
 • Uimonen, Heikki: "Äänimaiseman ja kulttuurisen äänen tutkimus". Teoksessa Pirkko Moisala & Elina Seye (toim.) Musiikki kulttuurina Helsinki: Suomen Etnomusikologinen Seura 2013.
 • Järviluoma, Helmi. "Äänimaisematutkimus". Teoksessa Eerola, Louhivuori, Moisala (toim.), Johdatus musiikintutkimukseen, Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura 2003.
 • Kytö, Meri 2010. Kerrostalokodin akustemologiaa - Yksityisen äänitilan rakentuminen. Elore, vol. 17 – 1/2010. http://www.elore.fi/arkisto/1_10/art_kyto_1_10.pdf
Väitöskirjoja
 • Ahlsved, Kaj 2017. Musik och sport : En analys av musikanvändning, ljudlandskap, identitet och dramaturgi i samband med lagsportevenemang. Åbo Akademi. Musiikintutkimuksen alaan kuuluvan väistökirjan johdanto luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-3610-5 
 • Kytö, Meri 2013. Kotiin kuuluvaa: yksityisen ja yhteisen kaupunkiäänitilan risteymät. Itä-Suomen yliopisto. Kulttuurintutkimuksen alaan kuuluvan väitöskirjan johdanto luettavissa: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1140-7/
 • Rainio, Riitta 2010. Suomen rautakautiset kulkuset, kellot ja kelloriipukset: äänimaiseman arkeologiaa. Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry, Helsinki. Musiikkitieteen alaan kuuluva väitöskirja luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6170-7
 • Vikman, Noora 2007. Eletty ääniympäristö. Pohjoisitalialaisen Cembran kylän kuulokulmat muutoksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1271. Tampereen yliopisto, Tampere 2007. http://tampub.uta.fi/handle/10024/67777
 • Ampuja, Outi 2007. Melun sieto kaupunkielämän välttämättömyytenä. Melu ympäristöongelmana ja sen synnyttämien reaktioiden kulttuurinen käsittely Helsingissä. SKS, Bibliotheca Historica 110. 
 • Uimonen, Heikki 2005. Ääntä kohti. Ääniympäristön kuuntelu, muutos ja merkitys. Acta Universitatis Tamperensis 1110. Tampereen yliopisto, Tampere 2005. http://tampub.uta.fi/handle/10024/67535
Graduja
Raportteja

Linkkejä
 • World Forum for Acoustic Ecology Äänimaisematutkimuksen kansainväliset sivut: The World Forum for Acoustic Ecology (WFAE) is an organization of individuals and institutions with diverse professional interests and expertise who all share a common interest in the study of natural and human made soundscapes. WFAE:n linkkisivusto äänimaisemakirjallisuudesta (artikkelikokoelmia, Soundscape Journal -vuosikertoja, tutkimuksia, opetusaineistoja, arkistoja, linkkejä sekä jäsenistön neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Newsletter http://wfae.net/newsletter/index.htm).
 • Kuulumia. Simo ja Tuike Alitalon yhteisöllinen äänitaide- ja kuunteluprojekti.
 • Acoustic Environments in Change Turun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän opiskelijoista koostuva ryhmä teki kenttätutkimusta eteläsaksalaisessa Bissingenissä, pohjoisitalialaisessa Cembrassa, skotlantilaisessa Dollarissa, bretagnelaisessa Lesconilissa, ruotsalaisessa Skruvissa ja varsinaissuomalaisessa Nauvossa (1999-2008). Projektiryhmässä on mukana eri maiden ja eri tieteenalojen tutkijoita, taiteilijoita, paikallisia asukkaita sekä kanadalaisia äänimaisematutkimuksen pioneereja. Projektin loppuraportti on yhteisjulkaisu Acoustic Environments in Change & Five Village Soundscapes (lisätietoja julkaisusta).   
 • Soundscapes and Cultural Sustainability on Itä-Suomen yliopiston luotsaama jatkotutkimushanke (2009-2012), jossa palataan Acoustic Environments in Change -kyliin, Cembraan ja Dollariin, sekä tutkitaan kahden uuden alueen äänellistä kulttuuria: Ilomatsin ja Istanbulin. 
 • Äänipää sisältää ääni-ilmaisun ja äänikerronnan erikoissivut Internetissä. Voit tutustua mm. teatterin, elokuvan, kuunnelman tai multimedian äänikerronnan perusteisiin, akustiikkaan ja psykoakustiikkaan, äänimaisematutkimukseen, digitaaliseen äänitekniikkaan, käydä kuunteluhuoneessa ja imuroida ääniohjelmia. 
 • Observatori del Paisatge de Catalunya: Dossier Soundscapes. This dossier is a directory of the main websites on initiatives, projects, institutions, research groups and other bodies linked to soundscapes in Catalonia, Spain and the rest of the world.
Kuunneltavaa verkossa:
Verkosta jo poistuneet projektit
 • Sata suomalaista äänimaisemaa -kilpailu: Sata suomalaista äänimaisemaa on valtakunnallinen, kaikille avoin keruukilpailu (2004-2006). Kilpailuaika on 15.9.2004-30.6.2005. Kilpailussa kerätään kuvauksia ja huomioita ääniympäristöistä Suomen maantieteellisten rajojen sisäpuolelta. Hankkeen kirjallinen materiaali on arkistoitu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistoon. Hankkeen äänityksiä voi kuunnella seuran Soundcloud-sivulla: https://soundcloud.com/akueko
 • Tampereen äänimaisemakartta: Tampereen ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijoiden ja Aamulehden yhteistyönä talvella 2007 tehty verkkosivusto tamperelaisista äänimaisemista "Sata suomalaista äänimaisemaa" -hankkeen innoittamana. Ei kommentteja:

Lähetä kommentti