18.2.2020

Helinänpäivän seminaari Joensuussa to 20.2.2020Suomen Akustisen Ekologian Seura järjestää jokavuotisen Helinänpäivän seminaarin Joensuussa to 20.2.2020 (AG 203, klo 14-18)

Kokoontumisen aiheena on suunnitella uusi vertaisarvioitu äänellinen julkaisusarja.

Sarjan on suunniteltu julkaisevan kuunneltavia artikkeleita, joiden tarkoitus on hyödyntää äänen epistemologisia puolia ja yhdistää niitä tieteellisen vertaisarvioidun artikkelin perinteeseen. 

Tapaamisen aluksi seuran puheenjohtaja Meri Kytö esittelee seuran toimintaa julkaisusarjan taustoitukseksi. Tämän jälkeen esitellään kuunneltavien artikkeleiden mahdollisuuksia ja luonnetta, sekä esittelemällä ajatuksia siitä, minkälaiseen tarpeeseen se julkaisumuotona vastaisi tämänhetkisellä kotimaisella tutkimuksen ja taiteen kentällä. Lisäksi käydään keskustelua siitä, miten julkaisua voisi toimittaa ja miten arviointimenettely suunniteltaisiin. Tämän jälkeen kokous laatii suunnitelman seuraavista askelista.

Tervetuloa tutustumaan seuran toimintaan ja ideoimaan uutta tieteellistä julkaisumuotoa!

20. toimintavuottaan juhlistava SAES on äänimaisemasta kiinnostuneiden tutkijoiden, taiteilijoiden, suunnittelijoiden ja opettajien yhdistys. Toiminta-ajatuksena on herättää kansalaisten kiinnostusta yhteisen ympäristön kaikkia äänellisiä ilmiöitä kohtaan ja tehdä tunnetuksi ääniympäristön kulttuurisia merkityksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta ja opastusta kaikenikäisille, edistää ääniympäristöjen kulttuurista ja osallistavaa tutkimusta, kotimaista ja kansainvälistä tieteidenvälisyyttä sekä tiedottaa alan keskeisimmistä tapahtumista ja tieteellisestä tutkimuksesta, suunnittelee ja toteuttaa ääniympäristökeräyksiä ja äänimaiseman tallennuksia, edistää ääniympäristöön liittyvää taidetta sekä toimii asiantuntijapankkina. Yhdistys ylläpitää mm. Äänimaisema-arkistoa (soundcloud.com/akueko) sekä Kuuntelukarttaa (kartta.aanimaisemat.fi).