Linkkejä ja lukemista

Äänimaisema-aiheisia tutkimuksia

Tähän listaan on kerätty ääniympäristöaiheisia tutkimuksia ja artikkeleita, joista osa on luettavissa verkossa joko suoraan tai Kansalliskirjaston Doria-palvelusta.

Kirjoja


Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat, toim. Heikki Uimonen, Meri Kytö & Kaisa Ruohonen, Tampere: Tampere University Press 2017, sis. artikkelit
 • Heikki Uimonen, Meri Kytö & Kaisa Ruohonen: Muuttuva äänimaisema menneisyytenä ja nykyisyytenä     
 • Heikki Uimonen & Jukka Mikkola: ”Tahtoisin kuulla lehmän käsinlypsyä sinkkiämpäriin” - Radio Suomen äänien ilta radiogeenisena ohjelmana      
 • Kaisa Ruohonen: Äänimaisema yhteisöllisyyden, kritiikin ja vallankäytön välikappaleena sanomalehden teksteissä    
 • Harri Sahavirta & Meri Kytö: Yleisten kirjastojen muuttuva äänimaisema     
 • Ari Koivumäki: Korvintodistaminen ja ääniympäristön tallennuksen kuulokulmat
 • Helmi Järviluoma: Sukupolvet veden ääniä kuuntelemassa        
 • Kati Kallio: Toiston mieli ja pitkät juuret: pääskyset, lehmät ja ukonilma
 • Riitta Rainio, Tiina Äikäs, Antti Lahelma & Kai Lassfolk: Nauravat kalliot: Pohjois-Suomen pyhien paikkojen kaikututkimus 
Äänimaisemissa, toim. Helmi Järviluoma & Ulla Piela, Helsinki: SKS 2016, sis. artikkelit
 • Helmi Järviluoma ja Ulla Piela: Äänimaisemat tulkintojen kohteena
 • Heikki Uimonen: Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat ja kuulumisen politiikka 
 • Juhana Venäläinen: Kuuloyhteisistä kuuntelunvapauteen - Kaikupohjia äänimaisemien kestäville käyttökulttuureille    
 • Meri Kytö: Asumisen rajat - Yksityinen äänimaisema naapurisuhteita käsittelevissä nettikeskusteluissa  
 • Outi Ampuja: Tulkintoja hiljaisuuden merkityksestä
 • Tuomo Alhojärvi: Merkillinen hiljaisuusmatkailu - Toisintulkintoja hiljaisuudesta, luonnosta ja taloudesta         
 • Juha Torvinen: Syntytiedon kaiut - Luontoyhteyden kokemus Kalevi Ahon teoksissa Sieidi ja Kahdeksan vuodenaikaa       
 • Tanja Tiekso: Ekofeministinen kokeellisuus ja syväkuunteleva muusikkous
 • Harri Huhtamäki: Äänimaisemista mielenmaisemiin          
 • Ari Koivumäki: Maiseman äänittäminen ja esittäminen      
 • Rauno Lauhakangas: Vedenalaisesta äänimaailmasta        
 • Marko Niemelä: Ääniä kuvassa? Iikka Paavalniemen valokuvan mikrohistoriallinen tulkinta           
 • Kaarina Kilpiö: Kuuntelevat kuluttajat 1950–80-lukujen Suomessa - Myynninedistämismusiikin ammattilaiset ja heidän ”yleisönsä” 
 • Laura Puromies: Kiukaan sihahdus, kuikan ujellus - Saunomisen ääniä menneisyydestä nykyhetkeen 
Kuuntelukasvatus: 100 kuuntelu- ja ääniharjoitusta. Kirjoittanut R. Murray Schafer, toim. & suom. Olli-Taavetti Kankkunen, Heikki Uimonen & Meri Kytö. Tampere: TAMK 2015.

Sata suomalaista äänimaisemaa, toim. Helmi Järviluoma, Ari Koivumäki, Meri Kytö ja Heikki Uimonen, Helsinki: SKS 2006, sis. artikkelit
 • Järviluoma, Koivumäki, Kytö, Uimonen: Esipuhe        
 • Noora Vikman: Suomalaisuuden sydänääniä luonnon helmassa     
 • Helmi Järviluoma: Turvallisuuden tunne, äänimaisema ja eletty tila lapsuudenmuistoissa 
 • Ari Koivumäki: Äänimaisemien tallennuksen haasteita      
 • Heikki Uimonen: Mieluisat ja meluisat – ääniympäristön veto ja vastenmielisyys
 • Maria Aaltonen: Tystnadens ljudlandskap
 • Saara Hellström: Äänimaisema ja esteettinen kokemus
Kuultava menneisyys: suomalaista äänimaiseman historiaa, toim. Outi Ampuja & Kaarina Kilpiö. Turun yliopisto, 2005, sis. artikkelit:
 • Ampuja – Järviluoma – Kilpiö – Uimonen: Muuttuva äänimaisema – johdatus tutkimukseen     
 • Tero Hyvärinen: Put put ja mur – vanha keskimoottori ja nostalgia
 • Heikki Uimonen: Pois maailman mellakasta – Sointulan siirtokunnan ääniympäristön muutos   
 • Helmi Järviluoma: Äänimaisema ja sosiaalinen muisti       
 • Vesa Kurkela: Kiljuvat sopraanot ja ihana Markus-setä – varhaisten radioäänten kulttuuriset ristiriidat    
 • Petri Kuljuntausta: Uljas uusi äänimaailma. Ympäristöäänet, äänimaisemat ja radiotehosteet virikkeiden antajina 1950-60-lukujen suomalaisessa akustisessa taiteessa 
 • Juha Korvenpää: Arkipäiväiset äänet musiikissa      
 • Outi Ampuja: Kohti keinotelioista äänimaisemaa? Moderni äänimaisema inhimillisen suunnittelun ja muuntelun piirissä        
 • Marko Aho: Sointien simulacra, eli musiikkia kyborgien makuun    
 • Kaarina Kilpiö: Markkinoinnin intimisoituva äänimaisema 1900-luvulla
 • Anni Ranta: Kulutuksen soivat kulissit          
 • Riitta Rainio: ”Mikält kellot kuuluut, sikält pahat pajetkoot!” Akustinen kommunikaatio suomalaisissa kansanomaisissa riiteissä 
 • Noora Vikman: Ikkunaluukkuja äänimaisemaan – äänimaiseman rytmiikasta ja kulttuurisista tauoista   

European acoustic heritage, eds. Kytö, Remy, Uimonen, Tampere : Tampere University of Applied Sciences 2012,                      

Acoustic Environments in Chance & FiveVillage Soundscapes. Eds. H. Järviluoma, M. Kytö, B. Truax, H. Uimonen, N. Vikman. Tampere & Joensuu: TAMK & University of Joensuu.         

Soundscape studies and methods, toim. Helmi Järviluoma & Greg Wagstaff. Finnish Society for Ethnomusicology Publ. 9, University of Turku Department of Art, Literature and Music, Series A 51, Helsinki 2002, sis.artikkelit:
 • Helmi Järviluoma and Gregg Wagstaff: Soundscape Studies and Methods - An Introduction 
 • Albert Mayr: Soundscape Studies, Experimental Music, and Time Geography
 • Keiko Torigoe: A City Traced by Soundscape
 • Björn Hellström: The Sonic Identity of European Cities. A presentation of the work conducted by the Swiss-French researcher Pascal Amphoux
 • Nicolas Tixier: Street Listening: A Characterisation of the Sound Environment: The "qualified listening in motion" method     
 • Per Hedfors and Per G. Berg: Site Interpretation by Skilled Listeners. Methods for Communicating Soundscapes in Landscape Architecture and Planning     
 • Gregg Wagstaff: Towards a Social Ecological Soundscape  
 • Justin Winkler: Rhytmicity
 • Noora Vikman: Looking for a 'Right Method' - Approaching Beyond  
 • Heikki Uimonen: You don't hear anything 'round here! Cognitive Maps and Auditory Perception
 • Detlev Ipsen: The Urban Nightingale - or some theoretical considerations about sound and noise    
Hiljaisuuden kulttuurihistoria, toim. Marjo Kaartinen, Turun yliopisto, k&h 2015, sis. artikkelit:
 • Marjo Kaartinen: Kuiskauksia, äänettömyyksiä, vaientamisia – retkiä hiljaisuuksien 
     kulttuurihistoriaan 
 • Teemu Immonen: Sydämen hiljaisuus keskiaikaisessa luostarimeditaatiossa       
 • Meri Heinonen: Hiljaisuuden siunaus ja kirous – keskiajan uskonnollisuus ja Jumalan ääni   
 • Marika Räsänen & Reima Välimäki: Maallikoiden ääni ja kirkkotila myöhäiskeskiajalla
 • Jukka Sarjala: Äänettömän torinäkymän lumo. Hiljaisuuden heuristiikka E. T. A. Hoffmannin kertomuksessa Des Vetters Eckfenster 
 • Otto Latva: Hiljaiset syvyydet – tiedemiesten, tutkimusmatkailijoiden ja kirjailijoidenmielikuvia pinnanalaisesta äänimaisemasta 1800-luvulta 1870-luvulle
 • Elina Virtanen: ”Mielikuvituksen avulla lentää minne tahtoo.” Kaipaus rauhaan ja hiljaisuuteen Ruth Munckin kirjeissä Annikki Kariniemi-Willamolle
 • Päivi Rantala & Anu Valtonen: Päiväunilla, äänten virrassa        
 • Henna Karppinen-Kummunmäki: Naisellinen hiljaisuus. Puhumattomuus ja sukupuoli 1700-luvun englannissa    
 • Mari Tiihonen: Hiljaiset väkijoukot Ludvig XVI:n tuhon saattajina. Hiljaisuus vallankäytönvälineenä monarkian kukistuessa ranskan vallankumouksessa      
 • Anu Salmela: Merkitsevä hiljaisuus. Hiljainen hautaus 1900-luvun taitteen julkisessa keskustelussa     
 • Tuuli Vatula: Vaiettua maailmaa etsimässä. Naistenväliset suhteet teatteriohjaajien Aino Mattilan ja Vivica Bandlerin omaelämäkerrallisissa aineistoissa
 • Marja Tuominen: “Niin hyvin varjeltu ja niin hyvin peloteltu salaisuus.” Petsamolaiskalastajan kuulematta jäänyt kertomus
 • Mervi Löfgren: Maan hiljaiset lapin rauhassa – ja metelissä. Lapin syrjäseutujen ihmisiä Matti Saanion reportaaseissa 1950–1960-luvuilla
Huutoja hiljaisuuteen: ihminen ääniympäristössä, toim. Outi Ampuja & Miikka Peltomaa. Helsinki: Gaudeamus 2014, sis. artikkelit:
 • Outi Ampuja: Äänenavaus, Äänimaisema ennen ja nyt, Milloin melusta tuli ympäristöongelma Suomessa?        
 • Ari Saarinen: Melu yhteiskunnassa   
 • Miika Peltomaa & Sarita Saine: Kuulo – ensimmäinen ja viimeinen aisti
 • Heikki S. Vuorinen & Marja Heinonen-Guzejev: Miten melu vaikuttaa terveyteen?
 • Marja Heinonen-Guzejev: Mitä on meluherkkyys?   
 • Jukka Ylikoski: Tinnitus – ääniä pään sisällä 
 • Mirka Hintsanen: Uhkaako melu lasten hyvinvointia ja oppimista?
 • Annu Haapakangas: Toimisto, meluinen työpaikka?
 • Valtteri Hongisto: Rakennusten äänilähteet ja akustinen suunni elu työpaikoilla   
 • Heli Koskinen: Työmelun torjuntaa konepajoista konserttisaleihin  
 • Jaana Jokitulppo: Vapaa-ajan melu – hälyä, pamauksia ja musiikin pauhua          
 • Outi Ampuja: Luonnon rauha — mitä se on ja mistä sitä löytyy?    
 • Raili & René Gothóni: Hiljaisuus uskonnossa– Athosvuoren luostareista retriittien rauhaan         
 • Harri Vuori: Hiljaisuudesta säveltäjän työssä
 • Heikki Uimonen: Hiljaisuuden ja melun tekstit– äänimaiseman kulttuurinen rakentuminen         
 • Outi Ampuja: Ääni – riemu ja riesa kohdusta hautaan       
Musiikki ja luonto: soiva kulttuuri ympäristökriisin aikakaudella, toim. Juha Torvinen & Susanna Välimäki. Turku: UTUkirjat, 2019, sis. artikkelit:
 • Juha Torvinen ja Susanna Välimäki: Johdanto. Musiikki, luonto ja ekomusikologia
 • Susanna Välimäki: Välittämisen asteikko. Luonto ja ympäristötrauma suomalaisessa taidemusiikissa 
 • Meri Kytö: Äänimaisemasäveltäminen ja ympäristötietoisuus. Ekokriittiset teemat Water Soundscape Compoisiton -kilpailusävellyksissä 
 • Tarja Rautiainen-Keskustalo: Lumienkeli eteisessä. Hectorin laulujen luontosuhteesta
 • Liisamaija Hautsalo: Yhteiskuntakritiikki ja ympäristösuhde Kalevi Ahon oopperassa Hyönteiselämää
 • Heikki Uimonen: Soitinpuu, sääntely ja retoriikka. Ekomusikologinen tulkinta kitaramarkkinoiden muutoksesta
 • Noora Vikman: Ekomusiikillisia eleitä ja ilmeitä. Omaehtoisten artistien ympäristösuhteen tarkastelua 
 • John Richardson: Lähiluku ja kehystäminen ekokriittisessä musiikintutkimuksessa. Esimerkkeinä Psy ja Sigur Rós
 • Helmi Järviluoma: ”Kaikki elämän makeus ja riemu”. Aistielämäkerrallisen kävelyn taide ja tiede
 • Juha Torvinen: Luontosäveltäjä Erik Bergman. Ekomusikologinen näkökulma modernistin nuoruudentuotantoon
 • Markus Mantere: Musiikin ”suomalaisuuden” ja ”luonnon” etsintä 1930- ja 1940-lukujen musiikkitieteessä
 • Yrjö Heinonen: Vesi ja vesimaisemat musiikissa
 • Milla Tiainen: Ihmisäänen kolme ekologiaa. Guattari, Leväooppera ja enemmän-kuin-inhimillinen 
 • Tanja Tiekso: Musiikin avantgardistinen ekologia Jacques Attalin, R. Murray Schaferin ja Pauline Oliveroksen ajattelussa
 • Karoliina Lummaa: Miltä maailmanloppu kuulostaa? Postapokalyptinen ambient antroposeenin musiikkina

Kuljuntausta, Petri 2006. Äänen eXtreme. Helsinki: Like.

Veijola, Soile & Säynäjäkangas, Janne (toim.) 2018. Matkasanakirja hiljaisuuteen. Helsinki: ntamo.

Hannula, Linda & Johanna Lehto-Vahtera (toim.) 2010. Moniääninen – Ljudspår. Turku: Ars Vetus & Ars Nova. Ks. myös hankkeen ääniarkisto.

Kuljuntausta, Petri (ed.) 2021. Sound, art and climate change. Helsinki: Frekvenssi. 

Lehtien erikoisnumeroita

 • Äänimaisematutkimus, Musiikin suunta 3/2018, vol. 40.
 • Antroposeeni ja kulttuurinen äänentutkimus, Mustekala 1/2018, vol. 70. 
 • Äänimaiseman tutkimus, Musiikin suunta 1/1991, vol 14. 


Artikkeleita

Väitöskirjoja

Graduja, diplomitöitä ja opinnäytetöitä

Raportteja

Muuta

Äänitejulkaisuja


Linkkejä

 • World Forum for Acoustic Ecology SAESin emoseuran kansainväliset sivut. WFAE:n oma resurssitietokanta: https://wfae-library.librarika.com/search/catalogs.  The World Forum for Acoustic Ecology (WFAE) is an organization of individuals and institutions with diverse professional interests and expertise who all share a common interest in the study of natural and human made soundscapes (sivulla myös Soundscape Journal -vuosikertoja).
 • Kuulumia. Simo ja Tuike Alitalon yhteisöllinen äänitaide- ja kuunteluprojekti.
 • Acoustic Environments in Change Turun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän opiskelijoista koostuva ryhmä teki kenttätutkimusta eteläsaksalaisessa Bissingenissä, pohjoisitalialaisessa Cembrassa, skotlantilaisessa Dollarissa, bretagnelaisessa Lesconilissa, ruotsalaisessa Skruvissa ja varsinaissuomalaisessa Nauvossa (1999-2008). Projektiryhmässä on mukana eri maiden ja eri tieteenalojen tutkijoita, taiteilijoita, paikallisia asukkaita sekä kanadalaisia äänimaisematutkimuksen pioneereja. Projektin loppuraportti on yhteisjulkaisu Acoustic Environments in Change & Five Village Soundscapes (lisätietoja julkaisusta).   
 • Soundscapes and Cultural Sustainability on Itä-Suomen yliopiston luotsaama jatkotutkimushanke (2009-2012), jossa palataan Acoustic Environments in Change -kyliin, Cembraan ja Dollariin, sekä tutkitaan kahden uuden alueen äänellistä kulttuuria: Ilomatsin ja Istanbulin. 
 • Äänipää sisältää ääni-ilmaisun ja äänikerronnan erikoissivut Internetissä. Voit tutustua mm. teatterin, elokuvan, kuunnelman tai multimedian äänikerronnan perusteisiin, akustiikkaan ja psykoakustiikkaan, äänimaisematutkimukseen, digitaaliseen äänitekniikkaan, käydä kuunteluhuoneessa ja imuroida ääniohjelmia. 
 • Observatori del Paisatge de Catalunya: Dossier Soundscapes. This dossier is a directory of the main websites on initiatives, projects, institutions, research groups and other bodies linked to soundscapes in Catalonia, Spain and the rest of the world.
Kuunneltavaa verkossa (Seuran arkiston ja kuuntelukartan lisäksi):
Verkosta jo poistuneet projektit
 • Sata suomalaista äänimaisemaa -kilpailu: Sata suomalaista äänimaisemaa on valtakunnallinen, kaikille avoin keruukilpailu (2004-2006). Kilpailuaika on 15.9.2004-30.6.2005. Kilpailussa kerätään kuvauksia ja huomioita ääniympäristöistä Suomen maantieteellisten rajojen sisäpuolelta. Hankkeen kirjallinen materiaali on arkistoitu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistoon. Hankkeen äänityksiä voi kuunnella seuran Soundcloud-sivulla: https://soundcloud.com/akueko
 • Tampereen äänimaisemakartta: Tampereen ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijoiden ja Aamulehden yhteistyönä talvella 2007 tehty verkkosivusto tamperelaisista äänimaisemista "Sata suomalaista äänimaisemaa" -hankkeen innoittamana.