4.12.2005Verkkokurssi äänimaisemista VERKKOMATKALLE ÄÄNIMAISEMIIN!

Mikä äänimaisema?

Jos nyt laitat silmät kiinni, mitä kuulet? Mitä asioita se kertoo ympäristöstäsi?

Äänimaisema käsitteenä painottaa niitä tekijöitä, kuinka me ymmärrämme ja tuotamme ääniympäristöämme. Usein äänimaisema muodostuu niin musiikista, hälystä kuin luonnon ja teknologian äänistäkin. Äänimaisema on tärkeä ihmisille ja heidän hyvinvoinnilleen. Se on keskeisessä asemassa ihmisten välisessä kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa.

Äänimaisemista kiinnostuminen ja niiden tutkiminen on kuitenkin paljon muutakin kuin äänen pitämistä ongelmana; meluna, joka kaipaa poistamista ja torjumista. Itse asiassa lähtökohtana on lähes päinvastainen ajatus ja kuulokulma: ääni on tärkeä ja positiivinen voimavara, jota tulee osata ymmärtää ja suunnitella kuten visuaalistakin ympäristöä. Äänimaiseman keskellä oleva kuuntelija ei ole vain passiivinen äänienergian vastaanottaja - hän sekä tulkitsee että tuottaa äänellistä ympäristöään.

Mielenkiintoista on tarkastella niitä erilaisia tapoja, joilla ihmiset käyttävät ääniä: ne kertovat paljon heistä itsestään ja heidän tavastaan suunnistaa erilaisissa fyysisissä ympäristöissä. Meillä kaikilla on myös rutiininomaisiksi muuttuneita suhteita ympäristöömme. Merkitsemme omilla tavoillamme reviiriämme äänillä ja tunnemme kontrolloivamme omaa ympäristöämme kun pystymme kontrolloimaan sen äänellisiä tapahtumia. Jos äänet ovat epätasapainossa, se herättää meissä tyytymättömyyttä.

Verkkopaketti, jolla on korvat

Tarjolla on nyt verkko-opetusta kaikille, jotka haluavat terästää tietoisuuttaan äänistä ja oppia kuuntelemaan äänimaisemia. Suomen Akustisen Ekologian Seura järjestää yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa monimuotokoulutusta äänimaisemasta sisältäen ohjattua verkko-opetusta avoimen lähdekoodin Moodle-ohjelmistoon pohjautuen. Kurssi koostuu luettavien tekstien pohjalta palautettavista tehtävistä, keskustelusta, sekä ear cleaning -harjoituksista eli korvia putsaavista kuunteluharjoituksista. Lisäksi kurssiin liitetään opiskelijaryhmästä riippuen kontaktiopetusta, jossa harjoitutetaan kuuntelemisen taitoja sekä tutustutaan ääniympäristöiden kartoittamisen mahdollisuuksiin.

Kurssi on muotoiltu siten, että sitä voidaan painottaa opiskelevan ryhmän tarpeitten ja vaatimusten mukaan. Halukkaat voivat perehtyä esimerkiksi äänimaisematutkimuksen suuntaviivoihin, äänitaiteen historiaan, ympäristönäkökulmaa painottaviin kysymyksiin tai vaikkapa oman elinympäristönsä äänimaisemakartoitukseen.

Kurssia esitellään ITK-päivillä Hämeenlinnassa 21.-22.4.

Lisätietoja kurssista Meri Kydöltä (meri.kyto(a)tamk.fi).