5.5.2011

Äänitaidetta Turun kaupunginkirjastossa


Christina Kubischin Sähköiset kävelyt -Electrical Walks ja Robin Minardin Chambre 108 (bleu) musiikkikirjastoon

Turun Pääkirjaston taideosaston toisessa kerroksessa voi kesäkuussa tutustua äänitaiteeseen. Kirjastoon toteutetaan Turku kuuntelee-hankkeen ja kirjaston yhteistyönä kaksi äänitaideteosta. Toinen teoksista, Robin Minardin Chambre 108 (bleu) on koettavissa ja kuultavisssa suljetussa huoneessa ja toinen teoksista, Christina Kubischin Sähköiset kävelyt löytyy Turun kaduilla kirjastosta lainattavien kuulokkeiden ja kartan avustamina. Taiteilijat vierailevat Turussa valmistelemassa teoksiaan toukokuussa: Christina Kubisch 9. ja 10. toukokuuta ja Robin Minard 23.-26. toukokuuta.

Christina Kubisch tutustui ensimmäisen kerran Turun sähkömagneettisiin kenttiin kesällä 2010. Aboa Vetus & Ars Nova museon Klangi-äänitaidenäyttelyssä syksyllä 2010 oli kuultavana tutkielmia, valokuvia ja äänityksiä erilaisista mielenkiintoisista sähkömagneettisista kentistä ja paikoista Turussa. Tällä kertaa hän tekee sähköisten värähtelyjen kuunteluun perustuvan kävelyreitin Turun keskustaan. Teoksen kuuntelemiseen tarvitaan erikoisvalmisteiset kuulokkeet jotka saa lainaksi kartan kera Turun kaupunginkirjaston musiikkiosastolta.

Robin Minardin installaatio chambre 108 ( bleu) toteutettiin ensimmäisen kerran pieneen hotellihuoneeseen Lillessä Ranskassa (2004). Myöhemmin teoksen versioita on tehty erilaisiin julkisen ja yksityisen välimaastossa oleviin tiloihin kuten odotushalleihin. Vuonna 2010 Minard teki version junanvaunuun outside in (Blue), se kiersi 15 eri kaupungissa Saksassa. Turussa kesällä 2011 chambre 108 (bleu) löytyy Turun musiikkikirjastosta. Minardin installaatioiden ja myös sinisen tilan perusajatus on äänen yhdistäminen julkiseen tilaan. Aänimaailma suhteutuu tilaan, arkkitehtuuriin ja siihen arkiseen ympäristöön ja tilanteeseen jossa teoksen kokijat ovat. Minardin töissä kyseenalaistetaan ja pohditaan taidemuotojen - musiikin, kuvataiteen ja arkkitehtuurin - totuttuja rajoja sekä teoksen ja taiteen vastaanottajan välisiä suhteita.

Minard on itse sanonut että ääni-installaatiossa esitystilan, äänilähteiden tai kovaäänisten ja äänentallennusmenetelmän suhde toisiinsa on välitön. Kovääniset eivät vain toista jotain ääntä, jolla on oma elämänsä teoksen ulkopuolella, kuten on usein asian laita musiikissa. Ääni-installaatiossa tila, ääni ja tilanne muodostavat yhden kokonaisuuden. Äänellä on suora vaikutus siihen miten koemme tilan, ääniympäristö vaikuttaa kokijaan ja kuulijaan kokonaisvaltaisesti.

Minardin teos on intiimi, sen kokemista suositellaan yksin. Sisäänpääsyä varten on ilmoittauduttava musiikkikirjaston lainaustiskillä, josta kuulijat ohjataan huoneeseen. Installaatio on jatkuva, siinä ei ole alkua eikä loppua. Taiteilija suosittelee vähintään 10 minuutin vierailua huoneessa.

Teosten avajaiset ja esilläolo:

26.5. Torstai, 18:00
Robin Minard : chambre 108 (bleu) - huone 108 (sininen)
teoksen avajaiset ja esittely. Kaupunginkirjasto, Taideosasto, musiikki, 2. kerros. Huoneessa voi vierailla Musiikkikirjaston aukioloaikoina 27.5.-23.6. välisenä aikana.

30.5. Maanantai, 18:00
Electrical Walks - Sähköiset kävelyt
Christina Kubischin ääniteoksen avajaiset ja esittely. Turun kaupunginkirjaston studio. Kartan ja ohjeet Sähköiselle kävelylle saa Musiikkikirjastosta sen aukioloaikoina, 31.5.-23.6. välisenä aikana.

Teosten avajaiset ovat osa Turku kuuntelee -ohjelman Kuunteluviikkoja 26.5-10.6.