9.6.2004

Sata suomalaista äänimaisemaaSuomen Akustisen Ekologian Seura jatkaa laajan Sata suomalaista äänimaisemaa -hankkeen toteuttamista aloittamalla yleisökilpailun 15.9.2004. Hankkeen pyrkimyksenä on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä äänimaiseman merkityksestä ihmisen elämismaailmalle ja hyvinvoinnille sekä tuoda esiin suomalaisen äänimaiseman moninaisuus sekä urbaanissa että maaseutuympäristössä.

Tavoitteena on kerätä laaja aineisto suomalaisista äänimaisemista. Keräys suoritetaan kansalaisten avustuksella ja paikallistuntemuksella. Tavoitteena on tallentaa olemassa olevia historiallisia äänimaisemia, kerätä tietoja jo kadonneista maisemista ja taltioida suomalaista tähän hetkeen ja aikaan kuuluvaa äänimaisemaa siten kuin eri-ikäiset, eri puolella Suomea asuvat ja erityyppisiin kulttuurisiin ryhmiin kuuluvat sen kokevat ja kuulevat.

Yleisöä pyydetään toimittamaan muistelmia, huomioita, kuvauksia tai jopa äänityksiä merkittäviksi kokemistaan äänimaisemista ja -ympäristöistä. Äänimaiseman merkittävyyteen voi liittyä niin henkilökohtaisia kuin yhteisöllisiäkin aspekteja. Hankkeen myötä voidaan lisätä tietoisuutta ääniympäristöjen kulttuurisista, sosiaalisista, esteettisistä ja historiallisista merkityksistä. Lisäksi kerätään aineistoa äänimaisematutkijoiden tarpeisiin ja luodaan yhteistyöverkostoja, jotka edesauttavat tulevaisuudessa Akustisen Ekologian Seuran toimintaa ääniympäristömme hyväksi.

Seura järjesti 10.5.2004 tutkijaseminaarin Turun yliopiston tiloissa, jossa puhujina olivat musiikkiantropologi Steven Feldin lisäksi Acoustic Environments in Change –hankkeen tutkijoita seuraavin otsikoin:

  • Steven Feld: From Birds to Bells: Soundscape Inquiry into Rainforest and European Acoustemologies 
  • Tero Hyvärinen: The No-Future of Soundscapes 
  • Noora Vikman: Rhythms of Soundscape 
  • Heikki Uimonen: Soundscapes in Transition: Villages, Radios, and Other Assorted Cases. 

Seuraavana päivänä 11.5. Tampereen AMK:n Taiteen ja viestinnän yksikössä järjestettiin Sata suomalaista äänimaisemaa -hankkeen istunto, jossa Steven Feld puhui otsikolla Editing Soundscapes: Techniques and Aesthtics. Istunnon toisessa osassa yleisö jäi keskustelemaan hankkeen päämääristä ja toteutuksesta. Mukana oli seuran jäsenten lisäksi useita hankkeesta kiinnostuneita. Hankkeella on omat verkkosivut osoitteessa www.100aanimaisemaa.fi.