Svenska sidor

Finländska ljudlandskap i förändring 


Ladda ner svarsdirektiv som en PDF här.

Från Radio Vega: Vilka ljud betyder något för dig?


Tävling: Insamling av ljudlandskap 10.10.2014–30.4.2015


En ylande cirkelsåg på vedtalkot, mattborstning och -sköljning på tvättplatsen, sorlet på släktfesten, regndroppar på pärttaket, slamret av skateboardar på gatstenen, snöplogens smällar i den tysta vinternatten.

Finländska ljudlandskap i förändring är en riksomfattande insamlingstävling som är öppen för alla. Tävlingstiden är 10.10.2014–30.4.2015. Tävlingen går ut på att samla in beskrivningar och iakttagelser av ljudlandskap inom Finlands geografiska gränser. Kartläggningen sker i samarbete med personerna som deltar i tävlingen och med hjälp av deras lokalkännedom. Insamlingen är en fortsättning på insamlingen Hundra finländska ljudlandskap som genomfördes 2004.

De finländska ljudlandskapen såväl i städerna som på landsbygden är nyansrika. Ljudlandskap som anknyter till en viss plats eller tidpunkt, till arbete eller vardagliga sysslor, påverkar våra upplevelser och minnen. Skriv ner var ett för dig viktigt ljudlandskap finns, förklara varför just det är viktigt för dig eller varför du har fäst uppmärksamhet på just det ljudlandskapet. Vilka minnen och känslor väcker ett bekant ljudlandskap hos dig? Har ett för dig viktigt ljudlandskap förändrats med åren? Vilka är dina minnens ljudlandskap? Har något speciellt trevligt, vackert, vardagligt, störande eller rentav tråkigt ljud etsat sig fast i ditt minne - eller kanske något helt annat?

Ljudlandskap kan upplevas enskilt eller tillsammans med andra. Du kan exempelvis skriva om ett specifikt ljud i en viss miljö, en enskild plats med sitt ljudlandskap, ett omfattande ljudlandskap med sina föränderliga stämningar eller var och hur du har mött din ljudmiljö samt hur du själv har påverkat det. Du kan även fundera över ifall det skulle vara värt att bevara ljudlandskapet för kommande generationer samt varför. Beskrivningen kan skrivas på det sätt du anser vara mest fördelaktigt.

Ur svaren väljer vi ut ett mångsidigt urval exempel som spelas in och arkiveras. Du kan också ladda upp din egen inspelning samt lyssna på andras inspelningar på projektets webbsida.

Finländska ljudlandskap i förändring är ett tvåårigt insamlings- och forskningsprojekt. Projektet arrangeras av Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y i samarbete med Finska Litteratursällskapet, YLE, Tammerfors universitet, Konstuniversitetets Sibelius-Akademin, Tammerfors yrkeshögskola, Åbo Akademi, Östra Finlands universitet samt projekten HiKuMa och Kuulumia. Projektet understöds av Suomen Kulttuurirahasto.

Tilläggsinformation:
E-post: aanimaisemat@uta.fi
Webbsida: www.aanimaisemat.fi
Telefonnummer: 050 318 7288

Priser


Prissumman 1000 euro delas mellan tre svar. Tävlingens resultat tillkännages senast 15.9.2015. I tävlingsjuryn sitter projektets ledningsgrupp och två medborgarrepresentanter. Som tävlingens sekreterare fungerar projektets producent Kaisa Ruohonen. Bland alla deltagare utlottas bok- och inspelningspriser.

Svarsdirektiv


Skriv på ditt eget språk och med din egen stil. Ange i ditt svar att du samtycker till att det material du skickar in arkiveras under ditt namn i Finska Litteratursällskapets arkiv, eller ange om du önskar att ditt material arkiveras under signatur. Skriv bakgrundsinformation om dig på ett separat blad (eller i e-postens meddelanderuta): namn, adress, telefonnummer och e-postadress, utbildning och yrke, födelsetid och -plats. Texterna returneras inte, vänligen ta en kopia åt dig själv. Detaljerad information om tävlingen finns på Finska Litteratursällskapets webbsidor (finlit.fi, under ”arkistoaineiston luovutus- ja keruuohjeet”)

Skicka din text senast 30.4.

  • med blanketten (på finska)
  • per post till adressen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki (märk kuvertet med ”Ljudlandskap”),
  • eller som bilaga till ett e-postmeddelande till adressen keruu@finlit.fi (skriv ”ljudlandskap” i rubrikfältet)