Yhteystiedot ja jäsenyys

Akustisessa ekologiassa on perinteisesti tarkasteltu ympäristön ja sen keskellä elävien yksilöiden ja yhteisöjen välisiä suhteita, jotka rakentuvat äänen välityksellä. Tästä lähtökohdasta ponnistaa myös Suomen Akustisen Ekologian Seura. Seuran toiminta-ajatuksena on herättää kansalaisten kiinnostusta yhteisen ympäristön kaikkia äänellisiä ilmiöitä kohtaan ja tehdä tunnetuksi ääniympäristön kulttuurisia merkityksiä. Näihin sisältyvät paitsi miellyttävät ja epämiellyttäviksi koetut myös kulttuurisesti ja historiallisesti merkittävät ääni-ilmiöt ja ympäristöt sekä ennen muuta äänten ja ääniympäristöjen ainutlaatuisuus luonnossa, maaseudulla ja kaupungeissa. Seura on World Forum for Acoustic Ecology:n jäsenseura.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
  • järjestää koulutusta ja opastusta kaikenikäisille asiasta kiinnostuneille. Oppilaitoksissa ja yrityksissä järjestettävissä seminaareissa, verkkokursseilla ja luennoilla perehdytään kuunteluun sekä syvennetään osallistujien ymmärrystä ympäristön äänistä ja niiden merkityksistä. 
  • edistää ääniympäristöjen kulttuurista ja osallistavaa tutkimusta, kotimaista ja kansainvälistä tieteidenvälisyyttä sekä tiedottaa alan keskeisimmistä tapahtumista ja tieteellisestä tutkimuksesta. 
  • suunnittelee ja toteuttaa ääniympäristökeräyksiä ja äänimaiseman tallennuksia. 
  • edistää ääniympäristöön liittyvää taidetta tiedottamalla tapahtumista ja mahdollisuuksien mukaan osallistuu näyttelyjen ja installaation järjestämiseen. 
  • toimii asiantuntijapankkina ja asiasta kiinnostuneiden kohtauspaikkana.

Toimintakertomukset 2001–


Hallitus 2022


Ari Koivumäki (puheenjohtaja, ari.koivumaki (a) tamk.fi)
Anu Koponen (sihteeri-taloudenhoitaja, aanimaisemat (a) gmail.com)
Tuike Alitalo
Antti Ikonen
Heikki Uimonen
Noora Vikman 
Meri Kytö, varajäsen

Yhteys: aanimaisemat at gmail.com

Jäsenyys


Tervetuloa mukaan! Seuran jäsenenä saat tietoa tapahtumista ja tutkimuksesta sekä voit osallistua keskusteluun seuran sähköpostiryhmässä. Jäsenlehti on kerran vuodessa ilmestyvä Soundscape - The Journal of Acoustic Ecology (lehti siirtyi vuonna 2016 avoimeksi verkkojulkaisuksi).

Jäseneksi voit liittyä maksamalla seuran tilille
FI53 5711 1320 0183 25
jäsenmaksun 25 euroa (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset 15 euroa). Yhteisöjäsenien vuotuinen jäsenmaksu on 50 euroa. Kannatusjäsenet minimi 100 euroa.

Muista liittää viestiin oma nimesi, osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi. Lähetä tämän jälkeen viesti sihteerille osoitteeseen aanimaisemat (at) gmail.com, jotta jäsenmaksusi käsittelyyn ei tule viivettä.
Lisätietoja saa seuran puheenjohtajalta ja sihteeriltä.

Seuralla on myös Facebook-ryhmä osoitteessa https://www.facebook.com/groups/saesry/